Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Klassieke Vogelpest (Aviaire influenza H7N7)

virussen > Klassieke Vogelpest  H7N7

Voorkomen

Klassieke vogelpest is een ziekte die kan voorkomen bij alle hoenderachtigen en kalkoenen. Vogels met een hogere weerstand zoals bijvoorbeeld wilde eend kunnen drager zijn van klassieke vogelpest zonder er zelf ook maar ziek van te worden. Aviaire influenza H7N7 kan ook op mensen worden overgedragen, zoals bij de uitbraak van vogelpest in 2003 in ons land.

Veroorzaker

De veroorzaker van klassieke vogelpest is een influenza virus. Zoals misschien wel bekend zijn er verschillende typen influenza, waarvan er enkele bij vogels de klassieke vogelpest veroorzaken. Deze Klassieke vogelpest influenza wordt ook wel Aviaire Influenza genoemd. Veel wilde vogels zijn drager van het virus, maar worden niet ziek.

Symptomen

Na 1 tot 5 dagen na de besmetting kan men de volgende symptomen waarnemen: sufheid, legdaling en ademhalingsproblemen. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niets merkt totdat er ineens een groot aantal vogels overleden zijn. Een hoog vogelsterfte percentage is een duidelijk aanwijzing voor klassieke vogelpest.

Besmettingsgevaar

Influenza is een zeer besmettelijke ziekte die binnen enkele dagen alle pluimvee op een boerderij ziek kan maken. Het wordt overgedragen via de ademhaling en andere lichaamsvochten. Bovendien blijft het lange tijd werkzaam in mest waardoor het ook op deze manier verspreid kan worden. Vooral pluimvee dat buiten kan uitlopen loopt risico, omdat deze dan sneller besmet raken via wilde vogels. H7 kent ook laagpathogene varianten. Deze zijn minder besmettelijk, maar kunnen muteren tot een hoogpathogeen virus dat veel besmettelijker is. In 2006 raakte in Voorthuizen een bedrijf besmet met deze laagpathogene H7N7.

Behandelwijze

Voor Klassieke Vogelpest bestaat geen enkele behandelwijze. Het enige wat men kan doen is vaccineren, maar ook dit geeft geen 100% zekerheid dat de dieren niet ziek zullen worden! Bovendien zullen zieke dieren en de dieren in de nabije omgeving preventief geruimd moeten worden om verspreiding van deze ziekte tegen te gaan.

Verspreiding voorkomen

Men kan verspreiding slechts voorkomen door alle mogelijk besmette dieren te ruimen en dieren in de directe omgeving binnen te houden.

Gevaar voor de mens

Op zich kan het vogelpest influenza virus niet overgedragen worden op de mens. Maar het is en blijft een virus, dus in combinatie met een andere vorm van influenza dat al bij de mens aanwezig kan zijn is het mogelijk dat dit virus verandert en uiteindelijk toch mensen ziek kan maken. Het veranderen van virussen noemt men recombinatie.

Onderzoek naar dood dierenarts

Het onderzoek naar de dood van de dierenarts is momenteel in volle gang. Het enige wat men nu kan zeggen is dat de man geen maatregelen genomen heeft om een influenza besmetting te voorkomen en vervolgens zijn klachten niet serieus genomen heeft.

Griepprik

Om Influenza infecties bij de mens te voorkomen zullen de medewerkers die geinfecteerde boerderijen ruimen een griepprik moeten halen alvorens ze aan de slag mogen. Dit biedt enige bescherming tegen bepaalde typen van influenza. Ook de boer en zijn gezin krijgen een griepprik.

Related Items

Comments

This post currently has one response

Geef een antwoord

Sidebar