Europese zeearend (Haliaeetus albicilla)

Vogels > Havikachtigen > Zeearend

Diersoort: Zeearend
Animal type, Tierart, Type animal, tipo animal

Nederlandse naam: Zeearend
Alternatieve namen:     Europese zeearend
Vliegende deur
Latijnse naam: Haliaeetus albicilla
English name: White-tailed Eagle
Deutscher Name: Seeadler
Le nom français: Pygargue à queue blanche
Nombre español: Haliaeetus albicilla

Verspreiding

Beschrijving

  • In Nederland: Oostvaardersplassen
  • In Europa: slechts 400 paren

Leefwijze

Zeearenden zijn de grootste roofvogels van Europa en kan maarliefst 2,5 meter spanwijdte bereiken. Hun voedsel bestaat uit vis, aas en van anderen dieren geroofd eten, maar voornamelijk bestaat het voedselpakket uit eenden, meerkoeten en andere watervogels.

Het leefgebied van de Europese zeearend bestaat niet uit een territorium, maar de vogel heeft wel behoefte aan een vaste broed en rustplaats. Vanuit zijn nest waar hij het hele jaar verblijft moet voldoende voedsel te vinden zijn. Nesten kunnen makkelijk bij elkaar in de buurt bestaan.

Verspreiding

De zeearend komt in grote delen van Europa voor. Vooral in Scandinavië en in Oost Europa is de vogel algemeen, maar ook in landen als Duitsland en Nederland worden regelmatig exemplaren waargenomen. In Duitsland broedt de vogel, ook in Nederland heeft de zeearend sinds 2006 een succesvolle een broedplaats. Deze vinden we in de Oostvaardersplassen.

Related Items