Les 1 en 2: Het ontstaan van het Heelal

Tijdsduur: 100 minuten      

Koppeling: Biologie, scheikunde, GZW

Lokaal: Practicumlokaal scheikunde                         

Vooraf:

 • De docent moet van tevoren de 2 demo’s klaarzetten.
 • Het toestel van Hoffman kun je het beste al aan het begin van de les aanzetten omdat deze wat tijd nodig heeft om waterstofgas en zuurstofgas te vormen.
 • De spullen voor de luchtraket moeten klaar staan zodat de leerlingen gelijk met de opdracht aan de slag kunnen.

Benodigdheden:

 • Leerling-boekje
 • Plofblik
 • Toetstel van Hoffman
 • Water
 • Aardgas

Voorkennis:

 • De klas: dit lessenpakket is ontworpen voor een 2 VMBO GT klas. Het project vindt plaats aan het einde van het jaar waardoor de leerlingen al voorkennis hebben van biologie, voeding, natuurkunde en een klein beetje scheikunde. De voorkennis van scheikunde zal aan de lage kant zijn omdat scheikunde nog niet veel is voorgekomen in de lesstof.
 • Leerlingen hebben al eerder lessen gehad in praktijklokalen en weten welke regels gelden in een practicumlokaal. Maar dit zal nog een keer herhaalt moeten worden voor sommige leerlingen.

Kerndoelen:

 1. De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorg gerelateerde onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.
 2. De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.

Lesdoelen:

 • Aan het einde van deze les weet de leerling hoe het heelal is ontstaan.
 • Aan het einde van deze les weet de leerling wat we verstaan onder explosie.
 • Aan het einde van deze les weet de leerling welke planeten er in ons zonnestelsel zitten.

Inleiding: 10 minuten

 • Wat gaan we de komende weken doen?
 • Wat wordt er van de leerlingen verwacht
 • Begin van de les aanzetten toestel van Hoffman voor demo.
 • Vertelt wat er besproken wordt in de komende weken.
 • Neemt het boekje door met de leerlingen.
 • Vertelt dat in de laatste les een practicumtoets wordt afgenomen. Bij deze toets mogen ze hun werkboek erbij houden.
 • Het werkboek moet worden inleveren, de leerlingen moeten er dus voor zorgen dat het werkboek volledig is ingevuld.

Kern: 75 minuten

 • 20 minuten: Het ontstaan van het heelal
  • Demo twee explosies
  • Vertellen ontstaan van het heelal.
  • Demo: toestel van Hoffman
  • Waterstof en zuurstof
  • Demo: plofblik
  • Het plofblik vullen met aardgas en daarna aansteken. Vertellen verhaal verhouding gas en zuurstof.
 • 20 minuten: Het ontstaan van de aarde
  • De andere planeten in ons zonnestelsel
  • Vertellen:
  • Oerknal
  • 8 planeten, manen en sterren
 • 10 minuten: Een reisje naar de ruimte.  Het ISS
 • 40 minuten: Opdracht luchtraket
  • Opdracht bespreken en groepjes maken van 4 leerlingen
  • Leerlingen begeleiden

Afsluiting: 15 minuten

15 minuten opruimen en de les bespreken

Na de les:

De docent moet een hooikweek klaarzetten die volgende week tijdens de les gebruikt kan worden. Voor het maken van een hooikweek kun je de informatie vinden op de website.

Ga terug naar de handleiding