Les 3: Het ontstaan van het leven op aarde

Tijdsduur: 50 minuten
Koppeling: Biologie, scheikunde
lokaal: Practicumlokaal biologie                                      

Vooraf:

De leerkracht zet de hooikweek klaar. Meerdere hooikweken mag natuurlijk ook maar is niet noodzakelijk omdat je per groepje maar één druppel water nodig hebt.

Benodigdheden:

 • Microscoop
 • Pipet
 • Tissue
 • Dekglaasje
 • Objectglas
 • Prepareernaald
 • Ingezette hooikweek

Voorkennis:

We gaan ervan uit dat de leerlingen in de brugklas geleerd hebben hoe ze met een microscoop moeten werken en hoe ze een preparaat moeten maken.

Kerndoelen:

 1. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
 2. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Lesdoelen:

 • Aan het einde van deze les weet de leerling hoe het leven op aarde is ontstaan.
 • Aan het einde van deze les weet de leerling naar welke vormen van leven wetenschappers op zoek zijn in het heelal.

Inleiding: 15 minuten

 • Start de aflevering ‘’ Planeet aarde: het ontstaan van het leven’’ op het digibord. Na het zien van deze aflevering maak je samen met de leerlingen een woordweb op het bord. Vervolgens verwerken de leerlingen dit woordweb in hun logboek.

 

Kern: 25 minuten

 • In de kern gaan de leerlingen eencellige organismen bekijken met de microscoop. Ze nemen (per tweetal) met een druppelpipet één druppel water uit de hooikweek. Hiermee maken ze een preparaat, wat ze vervolgens onder de microscoop kunnen bekijken en moeten natekenen in het logboek.

 

Afsluiting: 10 minuten

 • Klassikale evaluatie of de doelen zijn bereikt.

Ga terug naar de handleiding

Les 3: Het ontstaan van het leven op aarde