Les 4: Leven op een andere planeet

Tijdsduur: 50 minuten

Koppeling: Biologie, scheikunde

Lokaal: Practicumlokaal biologie                               

Benodigdheden:

 • Blanco A4 per leerling
 • Artikel: Doorbraak in jacht op planeten met buitenaards leven. Per groepje één keer printen, of per groepje 1 laptop/ computer zodat ze het artikel op de site kunnen lezen.

Voorkennis:

De leerlingen weten na les 3 hoe het leven op aarde is ontstaan. In navolging hierop gaan ze zelf fantaseren/ bedenken of er leven mogelijk is op andere planeten. En wat heb je daar dan voor nodig? In deze les is verder niet veel voorkennis nodig maar doen we wel een beroep op de fantasie van de leerling.

Kerndoelen:

 1. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
 2. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Lesdoelen:

 • Aan het einde van deze les weet de leerling naar welke vormen van leven wetenschappers op zoek zijn in het heelal.
 • Aan het einde van deze les weet de leerling aan welke eisen de ontwerpopdracht moet voldoen.

Inleiding: 15 minuten

 • Leerlingen werken in viertallen. Ze krijgen per viertal het artikel. Dit artikel gaan ze binnen het groepje aan elkaar voorlezen en vervolgens bespreken. Na het lezen komt er een uitleg over de bijbehorende opdracht.

Kern: 25 minuten

 • Leerlingen gaan aan het werk met een individuele creatieve opdracht (zie leerlingboekje). Ze moeten zich voorstellen dat er leven mogelijk is op een andere planeet. en dat we mensen naar die planeet willen sturen. Wat hebben ze dan allemaal nodig? Hoe komen die mensen daar? Wat nemen ze mee? Wat moet er op de andere planeet zijn om er te kunnen leven? Ze maken op 1 A4’tje een werkstuk waarin ze antwoord geven op (een aantal van de) bovenstaande vragen. Ze mogen alles bedenken. Enkele mogelijkheden zijn; tekening, (strip-)verhaal, boodschappenlijstje, reisplan, veiligheidsinstructies, voedselvoorraad, cartoon en andere eigen ideeën.
 • De opdracht kan beoordeeld worden als ‘’voldaan’’ of ‘’niet voldaan’’.  Criteria waar de opdracht aan moet voldoen, kunt u zelf bepalen.

Afsluiting: 10 minuten

 • Klassikaal terugkijken op deze les en afspreken wanneer deze ontwerpopdracht af moet zijn.
 • Ze maken op 1 A4’tje een werkstuk waarin ze antwoord geven op (een aantal van de) bovenstaande vragen. Ze mogen alles bedenken. Enkele mogelijkheden zijn; tekening, (strip-)verhaal, boodschappenlijstje, reisplan, veiligheidsinstructies, voedselvoorraad, cartoom en andere eigen ideeën.

Ga terug naar de handleiding