Les 5 en 6: Het proevencircuit

Tijdsduur: 100 minuten

Koppeling: Biologie, scheikunde, GZW

Lokaal: Practicumlokaal scheikunde

Vooraf:

 • De docent moet alle practica van tevoren klaarzetten in een roulatiesysteem waarbij de practica 2 keer voorkomen zodat de klas makkelijk kan rouleren.

Benodigdheden per circuit:

 • 2 glazen (waar leerlingen uit mogen drinken)
 • 2 houten latjes
 • A5 – papier
 • Aluminiumbakjes 4x
 • Bakpoeder
 • Bekerglas
 • Bekerglas met stop
 • Druppelpipet
 • Fluorescerende stift
 • Glas zonder schenktuit 2x
 • Gloeilamp met schakelaar
 • Handcrème
 • Injectiespuit zonder naald
 • Jampotjes 4x
 • Limonadesiroop
 • Lucifers
 • Maatcilinder (100 mL)
 • Oude tv of computerscherm
 • Papier
 • Plaat piepschuim
 • Plastic bak of teil
 • Plasticine
 • Potgrond
 • Schaar
 • Schoteltje
 • Spekje
 • Staafmagneet
 • Strooier met ijzer
 • Theelepels (eten)
 • Thermometer 4x
 • Tuinkerszaadjes
 • UV-lamp
 • Vacuümpomp met glazenstolp
 • Vloeibare kleurstof
 • Warm water (50 tot 60º)
 • Water
 • Waxinelichtje
 • Velletje papier van 10 bij 10 cm
 • Zonnebrandcrème factor 10 en 30

Voorkennis:

 • De leerlingen hebben vorige week al een practicum gewerkt dus de regels zijn weer bekent. In de vorige lessen hebben ze geleerd hoe het heelal is ontstaan en wat er nodig is voor het leven op aarde. Daar gaat deze les weer verder.
 • Er zullen deze les woorden voorbijkomen die ze al wel in het dagelijks leven gehoord hebben maar waarvan ze niet weten wat ze betekenen.

Kerndoelen:

 1. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
 2. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
 3. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.

Lesdoelen:

 • Aan het einde van de les kan de leerling vertellen welke voorwaarden er zijn voor het leven op aarde of een andere planeet.
 • Aan het einde van de les kan de leerling vertellen welke bedreigingen er zijn voor het leven op aarde of een andere planeet.
 • Aan het einde van de les kan de leerling correct omgaan met glaswerk.
 • Aan het einde van de les kan de leerling vertellen wat de volgende begrippen betekenen:
  • Luchtdruk
  • Zuurstof
  • Magneet
  • Uv-straling
  • Atmosfeer
  • Temperatuur
  • Broeikaseffect

Inleiding (10 min.)

 • Uitleggen wat we vandaag gaan doen.
 • Uitleggen hoe het proevencircuit werkt.
 • Groepjes van 3 leerlingen maken

Kern (35 min.)

 • Proevencircuit:
  • Leerling practica
  • Demonstraties/leerling
  • 15 minuten. Klaarmaken tuinkers. Uitleggen dat leerlingen dit vanaf nu dagelijks bij moeten houden.

Afsluiting

Bespreken opdrachten en uitleg vervolgopdrachten

Ga terug naar de handleiding

 

Les 5 en 6: Het proevencircuit