Les 7 en 8: Van biodiversiteit tot voedselproductie

Tijdsduur: 100 minuten

Koppeling: Biologie, scheikunde, GZW

lokaal: 2 praktijklokalen scheikunde                             

Vooraf:

 • Les 7 is een buitenactiviteit van in totaal 50 minuten terwijl les 8 uit experimenten bestaat die binnen in praktijklokalen van scheikunde plaats dienen te vinden. Dit laatste omdat er met indicatoren gewerkt wordt tijdens een proef en men zich dus aan de veiligheidsprotocollen moet houden.
 • De buitenactiviteit kan heel goed in stedelijk gebied uitgevoerd worden, een stadspark, schoolplein met wat groen of een wegberm volstaat al, maar indien mogelijk kan het ook in de natuur plaatsvinden.
 • Les 7 en 8 wordt voorgesteld als blokuur, dus twee lesuren achter elkaar maar kan desgewenst ook losgekoppeld worden.
 • De theoretische kennis die van zowel leerlingen als de leraar verwacht wordt is in zijn geheel terug te vinden op de website.
 • Tevens treft men daar meer verdieping en oefenstof aan die leerlingen desgewenst zelfstandig thuis kunnen uitvoeren.

Benodigdheden per groepje

 • Touw
 • Karabijn slotje
 • 4 tentharingen
 • Potlood
 • Papier
 • Loep
 • Pincet
 • Penseel
 • Rekje reageerbuizen
 • 7 genummerde reageerbuizen
 • Custardpoeder
 • Wit kopersulfaat
 • Natriumhydroxide
 • Fehlingreagens A + B
 • Joodoplossing
 • DCPIP
 • Sudan III
 • Vijzel en stamper
 • Verschillende soorten voedsel
 • Spuitfles met water
 • Spatel

Voorkennis:

Er van uitgaande dat de leerlingen in het tweede leerjaar zitten van het VMBO GT en tot dusver tijdens de biologie gebruik hebben gemaakt van een van de bestaande lesmethodes weten de leerlingen wat planten zijn, hoe zaadplanten opgebouwd zijn, wat fotosynthese is en hoe planten bevrucht worden. Daarnaast weten ze wat voedingsstoffen en gezonde voeding is. Maar hebben ze deze link nog niet gelegd met het heelal, leven in een ruimtestation of leven op een andere planeet.

Kerndoelen:

 1. De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorg gerelateerde onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.
 2. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
 3. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
 4. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.

Lesdoelen:

 • Aan het einde van deze les weet de leerling wat biodiversiteit is.
 • Aan het einde van deze les weet de leerling waarom dit zo belangrijk is voor onze voedselproductie.
 • Aan het einde van deze les weet de leerling waarom biodiversiteit zo belangrijk is voor de plek van de mens in het heelal.

Inleiding (5 min.)

Introductie over les biodiversiteit tot voedselproductie.

Kern (35 min.)

10 min             Biodiversiteit tot voedselproductie.

15 min Leren wat een voedselketen is.

20 min             Leren wat voedingsstoffen zijn.

Leren hoe je voedingsstoffen kunt aantonen.

25 min Leren wat biodiversiteit is.

Leren hoe je biodiversiteit vaststelt.

20 min Bestuiving

Afsluiting

 • Tijdens deze afsluiting wordt er even een link gelegd naar de volgende les waar dieper ingegaan wordt op het bewaren/conserveren van voedsel. Deze les ging namelijk van biodiversiteit tot voedselproductie terwijl de volgende les verder op het bewaren en conserveren van voedsel ingaat.
 • Er is ruimte voor vragen en leerlingen worden gewezen op hun werkboek en de website voor de opdrachten en achtergrondinformatie.

Ga terug naar de handleiding