Les 9 en 10: Voedsel Conserveren

Tijdsduur: 100 minuten

Koppeling: GZW, scheikunde, biologie

lokaal: Practicumlokaal food                                         

Vooraf:

 • De docent moet de volgende handelingen voor de les uitvoeren:
 • PowerPoint presentatie:
  • PowerPointpresentatie opstarten

Benodigdheden:

 • Wecken
  • Weckketel klaarzetten
  • 12 Weckpotten klaarzetten
  • 12 vultrechters
  • 12 snijplanken klaar leggen
  • 12 vergieten klaarzetten
  • 12 aardappelschilmesje klaar leggen.
  • 2 kilo aardbeien klaarleggen
  • 2 kilo frambozen klaarleggen
  • 3 pakken kristalsuiker 500 gram klaarleggen
  • 12 schalen klaarzetten
 • Collage
  • 6A3 papieren klaar leggen
  • 12 stiften klaar leggen
  • 12 lijm klaar leggen
  • Supermarktfolders klaarleggen

Voorkennis:

 • De leerlingen kunnen volgens de werkkaart hun handen wassen.
 • De leerlingen hebben al eens met een mes en snijplank gewerkt.
 • De leerlingen kunnen samenwerken in groepjes.
 • De leerlingen hebben al eens een keer een collage gemaakt.

Kerndoelen:

 1. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
 2. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
 3. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.

Lesdoelen:

 • De leerling kan benoemen wat conserveren is en de functie ervan.
 • De leerling kan 15 producten benoemen die geconserveerd verpakt zijn.
 • De leerlingen kan aardbeien of frambozen weck-klaar maken.
 • De leerlingen kan aardbeien en frambozen wecken.
 • De leerlingen kan benoemen welke werkzaamheden er na het wecken moeten worden verricht.

Inleiding (15 min.)

Demonstratie a.d.h.v. PowerPointpresentatie, dit wordt gedaan aan de hand van het vertonen van een videofragment

Kern (80 min.)

 • Demonstratie: de docent laat zien hoe aardbeien en frambozen weck-klaar worden gemaakt.
 • Aanmaken van suikerwater uitleggen en werkkaart wecken geven aan 2-tal.
 • Controleert of iedereen de demonstratie goed kan zien.
 • De leerlingen gaan in 2-tallen aan de slag. Eén met snijden, andere met aanmaken suikerwater.
 • Eén helft van de klas met aardbeien en de andere helft met frambozen.
 • Demonstratie: De docent laat zien hoe je een weckpot vult en in de weckketel zet.
 • De 2-tallen doen dit na het voorbeeld ook.
 • Collage maken. De leerlingen gaan met 4-tallen (2, 2-tallen) een collage maken van producten die geconserveerd verpakt zijn.
 • Op tafel liggen folders van supermarkten, waar ze producten van kunnen uitknippen.
 • Na 20 minuten korte presentatie.
 • Demonstratie (visuele begeleiding), dit wordt gedaan aan de hand van het voordoen van de docent. Laat zien hoe een weckpot uit de weckketel moet en etiket schrijven.
 • De leerlingen gaan weer in de 2-tallen aan de slag.
 • Leerlingen gebruiken de werkkaart wecken.

Afsluiting (5 min)

 • Les nabespreken en huiswerk opgeven:
 • Collage afmaken

Ga terug naar de handleiding

Les 9 en 10: Voedsel Conserveren