IJzeren Rijn: de situatie begin 2006

IJzeren Rijn: de situatie begin 2006

 

Belgie 2006

 

12-01-06 | Zes jaar na het begin van ons IRP project is de IJzeren Rijn nog steeds niet gereactiveerd. Naarmate de tijd vordert lijken steeds meer tegenstanders op te staan. Niet alleen Roermond wilde een omleiding van het spoor. Ook Weert zet momenteel alle zeilen bij om iets met het spoor gedaan te krijgen. Zij willen, net als Roermond, een omleiding ten noorden van de stad. Nog geen maand nadat Weert het idee oppert personentreinen naar Belgie te laten rijden komt in Belgie de eerste duidelijke protest naar buiten. De Vlaamse liberale partij VLD in Overpelt gaat de lokale bevolking informeren over de nadelige gevolgen van reactivering van de spoorlijn. De partij pleit vervolgens voor een omleiding buiten de kleine stad om. Ze roept buurgemeenten op om het voorbeeld van Overpelt te volgen. Ook steden als Geel en Herentals krijgen te maken met de reactivering. Willen zij straks ook een omleiding? Dit heropent wellicht de zoektocht naar alternatieven zoals een spoorlijn langs het Albert Kanaal en het Kanaal Bocholt-Herentals. Momenteel is Belgie afhankelijk van de Montzenroute die aan de grenzen van de campaciteit zit.

 

Nederland 2006

 

Terwijl in Belgie het besef doordringt dat reactivering van de IJzeren Rijn nadelen heeft bouwt Nederland vrolijk verder aan de Betuweroute. Deze achterlandverbinding moet Rotterdam verbinden met het Duitse Ruhrgebied. De haven van Rotterdam kan worden gezien als een directe concurrent van de haven van Antwerpen. Wellicht ligt hier ook het motief van de Minister van VenW om de IJzeren Rijn te vertragen. Immers, deze spoorlijn zou een concurrent worden van de Betuweroute. Maar in nederland speelt meer dan alleen de Betuweroute alleen. Venlo, de stad die centraal ligt tussen Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied, zit met een dilemma. Enerzijds wil dit logistieke knooppunt een graantje meepikken van de logistieke groei. Anderzijds is de stad gedwongen het gevaarlijke rangeerterrein in het Centrum te gedogen tewijl iedere toezegging tot uitplaatsing naar Tradeport in de prullenbak vedrwijnt. Tot dat de Betuweroute geopend is zal deze stad 80% van al het goederen vervoer per spoor naar Duitsland verwerken. Met alle gevaren van dien.

Duitsland 2006

 

Tenslotte de derde parij in dit internationale spelletje: Duitsland. Duitsland is het eindpunt van de Betuweroute en de IJzeren Rijn. Maar dit loopt op veel plaatsen mis. De Duitse zijde van de Betuweroute loopt tegen problemen op in Emmerich, waar een derde spoor zou moeten komen. Dit derde spoor laat op zich wachten en zal er nooit liggen voordat Nederland in 2007 de betuweroute opent. Ook in Venlo, dat de treinen nu verwerkt, vormt een knelppunt. Tot Kaldenkirchen is het dubbel spoor, maar daarna wordt dit drukke traject enkelsporig. Verdubbeling van de lijn is tot nu toe uitgesteld. En een bypass bij Venlo en een spoor evenwijdig aan de A67 ziet de grensregio niet zitten. Maar ook de beoogde reactivering van de IJzeren Rijn heeft veel voeten in de aarde. De plaats Wegberg zit niet op een goederenspoorlijn te springen en ook daar lijkt verzet te groeien. Het goederenvervoer van Antwerpen en Rotterdam naar het achterland komt in gevaar… of niet? Een cruciale rol is weggelegd voor Venlo.