De Rotterdam-Genua corridor

Rotterdam en Genua-Palermo

Haast maken doet men in Duitsland niet met het aanleggen van de aansluiting op de Betuweroute. Maar in Maart 2006 komen de Duitse Spoorwegen met een ambitieus plan: het ontwikkelen van een spoor-corridor tussen Rotterdam en Genua-Palermo. Al in 2004 kwam de ontwikkeling hier van ter sprake in Nederland. Waarom wordt dit nu pas opgepakt?

Leuk detail is dat er in diverse publicaties duidelijk sprake is van een verbinding richting Palermo. De eerste aanzet tot een landverbinding tussen het vasteland van Italie en Sicilie?

ERTMS op spoorcorridor Rotterdam-Genua

10-03-06 | Bron: Min VenW | Den Haag – Minister Peijs heeft vanmorgen tijdens de Informele Transportraad in Bregenz (Oostenrijk) een Letter of Intent (LoI)getekend samen met haar collega-ministers uit Duitsland, Zwitserland en Italië waarin ze aangeven het veiligheidssyteem ERTMS in te voeren op de spoorcorridor Rotterdam-Genua.

In de LoI wordt de intentie uitgesproken om de corridor Rotterdam-Genua per 2012 uit te rusten met ERTMS. Alleen voor de sectie Oberhausen-Mannheim is de implementatie uiterlijk per 2015 voorzien. Door deze Letter of Intent wordt op termijn een bijdrage geleverd aan de exploitatie van de Betuweroute omdat vervoerders makkelijker grensoverschrijdend vervoer kunnen uitvoeren. De EU ondersteunt de ondertekening van de LoI de corridor omdat de landen met deze intentie en met de aanleg van ERTMS in Europa voorop lopen.

Schienenkorridor Rotterdam-Genua

Op 06.12.2005 verscheen op de Duitse website gefahrgut-online een bericht over de Schienenkorridor Rotterdam-Genua. In november 2005 hebben de Duitse spoorwegen zowel in Brussel als bij hun eigen overheid gevraagd om financiele steun om de corridor verder te ontwikkelen. Op die maniet zou de corridor van Rotterdam naar Genua concirrerend kunnen worden. Wel zou het traject uitgerust moeten worden met het Europeese veiligheidssysteem ETCS en zou het traject tussen de Noordzee en de Middellandse zee uiteindelijk voer sporen breed moeten worden. Een voorwaarde voor de haalbaarheid is wel dat het viersporige traject niet alleen gebruikt zou worden voor alleen goederen vervoer. Als er op dit traject ook personenvervoer zou plaatsvinden zou dit de haalbaarheid van het project vergroten. De Duitse spoorwegen denken dan aan het laten rijden van een hoge snelheidstrein. [Lees verder]

De betuweroute en Karla Peijs

Bron: VenW | “Toespraak van de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, op de Rijn-Schelde Delta-conferentie ‘Grensoverschrijdende multimodale ontwikkelingen’

In 2004 haalde de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs het onderwerp al aan. In een toespraak die zij hield sprak ze over de Betuweroute als een belangrijke schakel in de corridor Rotterdam-Genua.

De IJzeren Rijn

Op de pagina van de EU vinden we een lijst met de in 2003 vastgestelde belangrijkste TEN-verbindingen. Nummer 24 op deze lijst is de as ‘de spoorlijn Lyon/Genève Basel Duisburg Rotterdam Antwerpen;’. De vraag is of het traject Antwerpen-Duisburg ook bij de ontwikkeling van de corridor Rotterdam Genua hoort. De Betuwelijn is namelijk slechts een gedeelte van deze as en volgens het TEN besluit dient ook Antwerpen daarbij betrokken te worden. Een Europees coordinator voor de IJzeren Rijn zal een zware klus hebben aan het oplossen van de politieke meningsverschillen tussen Belgie en nederland.

Leer-proces

De ontwikkeling van de as Rotterdam-Genua heeft niet alleen een economisch doel. Het internationale project doorkruist vier landen: Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italie. Dit internationale karakter maakt de corridor niet alleen tot een technische uitdaging, maar ook een politieke uitdaging. De Europeese unie heeft zes coordinatoren aangesteld om zes internationale TEN assen te ontwikkelen zoals Lyon-Turijn, de as Lyon-Madrid en as Berlijn-Sicilië. De Corridor Rotterdam-Genua is de eerste in die reeks. De coordinator moet de politieke contacten leggen. Karel Vinck, die in onderstaand persbericht word genoemd, moet het veiligheidssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System) ) installeren. Hij staat achter de plannen om de cooridor te ontwikkelen en ziet daarin een belangrijk leerproces voor de vijf volgende projecten. Hiervoor is de ontwikkeling van een Europees satelliet navigatiesysteem noodzakelijk.

Deployment new European safety system ERTMS

Gezamelijk persbericht (PDF) | Deployment new European safety system ERTMS on Rotterdam – Genoa Rail Freight Corridor The transport ministers of the Netherlands, Germany, Switzerland and Italy have signed today a Letter of Intent about the deployment of ERTMS on the Rotterdam-Genoa Rail Freight Corridor. ERTMS is the new interoperable rail safety system of the EU. The ministers have expressed the intention to deploy ERTMS on the corridor by 2012. For the strech Oberhausen – Mannheim the implementation period could be extended till 2015 where necessary. For the period starting from 2012 alternative technical solutions will be put in place to ensure interoperability ((STM/PZB-LZB) solutions on this strech… For this purpose implementation plans have already been made and are presented to the European coordinator for ERTMS Mr Karel Vinck who expressed his support. A request for funding from the Trans European Networks Transport will be prepared along in this context. The Ministers hope that together with financial support of the EU, Rotterdam-Genoa will be the first ERTMS-corridor in Europe. The next step will be to create a permanent management committee of the infrastructure managers on the corridor that can work on a cross border basis. This is important in order to guarantee interoperability and coordinated deployment. The implementation of ERTMS on the Rotterdam-Genoa corridor can create a breakthrough for rail interoperability in Europe, which would facilitate integrated cross-border traffic. The Rotterdam-Genoa rail freight corridor continues to develop rapidly and is one of the main rail freight axes in Europe. The ministers signed a Memorandum of Understanding in 2003 to improve framework conditions for the development of rail freight services. Following that Memorandum of Understanding the Ministers agreed in 2004 to study the deployment of ERTMS on the corridor. This decision is supporting the EU deployment strategy where ERTMS is implemented with priority on main European rail corridors.