De Betuweroute

De Betuweroute gaat de Rotterdamse haven verbinden met het Duitse Ruhrgebied.

Het traject begint op de Maasvlakte bij Rotterdam en loopt door de Betuwe naar Zevenaar. Hier zal de Betuweroute moeten aansluiten op het bestaande Duitse spoorwegen net.

Deze aansluiting zal echter nog even op zich moeten laten wachten. Het verbreden van de Duitse spoorlijn die o.a. door Emmerich loopt is een groot probleem. Er zal namelijk een derde spoor moeten komen en er zullen tientallen viaducten aangelegd moeten worden. Daarvoor is echter nauwelijks plaats. De kans is groot dat de betuweroute stopt bij de grens en nooit verder zal gaan.

Ondertussen dienen zich concurrenten aan voor de prestigeuze spoorlijn. De Belgen wilen de IJzeren Rijn reactiveren terwijl men in Duitsland de Haven van Hamburg aan het uitbreiden is.

Als de Betuweroute over enkele jaren af is is de lijn zeer waarschijnlijk niet meer nodig. Maar hoe reeel is het om te stoppen met een projcect dat al miljarden Euro´s heeft gekost? Je kunt echter dezelfde vraag stellen over het doorgaan. Hoe reeel is het om door te gaan met een zinloos project dat nog miljarden exra gaat kosten…

Wellicht spelen er ook andere grote belangen een rol. Zoals investeerders die hun geld zien verdwijnen in een bodemloze put. Het is begrijpelijk dat zij proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door de lijn bijvoorbeeld te laten aansluiten op het stedelijke knooppunt Arnhem Nijmegen. Het logistieke centrum MCT-Valburg dat men daar wilde bouwen gaat echter niet door. Het is twijfelachtig of de lijn ook binnen Nederland nog een rol van betekenis gaat krijgen.

Het lijkt een kwestie van tijd, maar ooit zal de waarheid achter dt project boven water moeten komen. Het gaat immers om miljarder Euro’s gemeenschapsgeld. Hoe is dat nog te verantwoorden tijdens economisch slechtere tijden?

Links