Emplacement Venlo

Gevaarlijke situatie

Het spoorwegemplacement van Venlo is een van de drukste en gevaarlijkste in ons land. Er rijden veel gevaarlijke stoffen zoals Chloor, Nafta  en LPG over het terrein en het ligt in een dichtbevolkt gebied: het centrum van Venlo Gelukkig zijn er regels opgesteld voor de risico’s van goederenvervoer per trein door steden. Die regels bepalen hoe groot een aanvaardbaar risico mag zijn. Spoorvervoerers en overheden moeten zich aan die norm houden. Momenteel geld de 10-5 norm. Dat betekent dat op een plaats waar veel woningen zijn slechts een dode mag vallen eens de 100.000 jaar, als gevolg van dat treinverkeer. Dit risico neemt toe door rangeeractiviteiten en het tijdelijk stilstaan van wagons. In Venlo wordt de norm overschreden.

Politiek spel

Venlo, als vierde logistieke knooppunt in Nederland, weet als geen ander wat het belang is van dit emplacement. Maarliefst 80% van al het goederenvervoer per spoor naar Duitsland rijdt via Venlo. Dit geeft de stad een sleutelpositie als de achterlandverbinding van de Rotterdamse haven, de motor van onze economie. De discussie over  de IJzeren Rijn betekende een doorbraak. De Venlo-lobby besloot te pleiten voor deze goederenlijn via Venlo, gecombineerd met de Brabantroute. Dit zou echter een bedreiging vormen voor de in aanbouw zijnde Betuweroute. De plannen voor de Brabantroute zijn echter nooit van tafel gegaan. Nieuwe ontwikkelingen bij het Venlose Kazerneterrein brengen deze route opnieuw in gevaar. Meer informatie.

Uitplaatsing

Omdat Venlo zo’n belangrijk logistiek centrum is verwachten bestuurders dat ondanks de Betuweroute het goederenvervoer toe zal nemen. Daarmee ook de rangeerbewegingen en risico’s. Daarom pleit men voor uitplaatsing naar de rand van de stad. Op het logistieke centrum Tradeport-West is hiervoor ruimte gereserveerd. De uitplaatsing is de eerste stap die nodig zou zijn om de Noordelijke Bypass te realiseren. Hiervoor is echter nauwelijks Duitse steun. Ook wil de Minister van V&W niet meebetalen aan uitplaatsing, omdat de Betuweroute vanaf 2007 het verkeer door Venlo zal laten afnemen.

Multi-courante locs

Een van de grote problemen op het Venlose emplacement is het wisselen van Locomotieven. Op het Nederlandse bovenleiding net staat een andere spanning dan op het Duitse. Hierdoor moeten er in Venlo locs worden verwisseld. Al lang pleit men in Venlo voor de aanschap van Multi-courante locs, die met beide spanningen kunnen rijden. Deze zouden echter eerst besteld moeten worden, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De reden daarvoor is de betuweroute. Als die in gebruik genomen wordt blijft Ralion ‘zitten’  met diesellocs. Die kunnen zonder moeite over het Nederlandse en Duitse net rijden. Die locs worden dan ingezet op het traject via Venlo.

Andere mogelijkheden

Omdat uitplaatsing geen optie is en er vanaf 2007 diesel-locs beschikbaar komen worden de risico’s in venlo al kleiner. Maar ondanks de Betuweroute zal er vervoer van gevaarlijke stoffen paats blijven vinden via Venlo. De minister heeft daarom geld gereserveerd voor de aanleg van pijpleidingen. Via die leidingen kunnen gevaarlijke stoffen van Rotterdam naar Zuid-Limburg worden vervoerd. Ook kunnen stoffen die vanuit Duitsland naar DSM moeten via een pijpleiding worden vervoerd.

De toekomst

De toekomst van het emplacement laat zich samenvatten als redelijk positief. Het rangeren zal verminderen waardoor de veiligheid vergroot wordt. Ook ontstaat er ruimte voor stedelijke ontwikkeling in het Centrum van venlo. Uitplaatsing naar Tradeport is vooralsnog niet nodig. Toch zal er op Tradeport een container overslag terminal komen met diverse zij-sporen. Dit biedt kansen voor een verdere uitbreiding met enkele rangeersporen. Andere ontwikkelingen vinden plaats op de bestaande industrieterreinen in Blerick. In 2006 wordt hier gebouwd aan een terminal aan de Maas en er komt een spoor-terminal aan de Horsterweg. Daardoor zal het aantal rangeerbewegingen alsnog toe gaan nemen in Venlo, omdat treinen uit Nijmegen en Eindhoven kop moeten maken. Om de overlast van treinbewegingen in de bebouwde kom van venlo te beperken is een rangeervergunning voor het Blerickse emplacement niet uit te sluiten.