Belangrijke Europeese zeehavens

Europees bekeken

GEOlution legt contacten met havens elders in Europa. Het doel is om de van diverse havens een goed beeld te krijgen en ze vervolgens te vergelijken. Met de resultaten daarvan kan iets worden gezegd over de toekomst van de havens van Rotterdam en Antwerpen, maar ook de kansen dier er voor de Westerschelde Container Terminal zijn weggelegd.

Bekijk de voortgang van dit project op de IJzeren Rijn site of lees de inmiddels verzamelde gegevens van de havens Spezia en Marseille.

Thema: 2e Maasvlakte

Logistieke centra in Nederland
En Venlo op zijn retour?


Afb. 1


Afb. 2
Nederland distributieland staat ter discussie. Niets is zo belangrijk voor distributie als de aanwezigheid van infrastructuur. En daar schort het toch wel aan in Nederland. Blunders bij de Betuweroute, uitstel van  verbeteringen aan de Brabantroute en ondertussen vertrekken veel bedrijven naar Oost Europa. De Europeese goederenstromen verleggen hun bedding van het westen naar het oosten. De grote havens aan de Noordzee zoals Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen zullen hun postitie kwijt raken.

Als Rotterdam zijn doorvoer functie verliest, zal Venlo die ook gaan verliezen. De groeiende markt in Oost Europa zal dan niet meer worden bediend vanuit het westen, maar vanuit nieuwe havens aan de Middellandse zee. Deze havens liggen namelijk duizenden kilometers dichter bij Azie dan bijvoorbeeld Rotterdam. Kortom: Venlo als Europees distrubutie centrum is op zijn retour.


Afb. 3

Afb. 4

Dat de huidige positie van venlo in gevaar is mag duidelijk zijn. Maar om welke redenen blijft het logistieke potentieel van Venlo dan groeien? Zo hard en groot dat het wat omvang betreft vergelijkbaar is met de Amsterdamse havens of schiphol? Het risico dat er over tien jaar tientallen loodsen leeg staan is groot. En dat is onaanvaardbaar als je bedenkt hoeveel landschap daar in korte tijd voor vernietigd is. Maar het is niet goed om te roepen dat Venlo dan maar moet stoppen met zijn logistiek. Want dan zeg je eigenlijk dat de natuur die verloren is gegaan allemaal voor niets was. Is het dat wel waard?

Maar Venlo op zijn retour? Zo’n vaart zal het echt niet lopen. Ondanks de verschuivende goederenstromen, de verdwijnende maakindustrie en de Duitse tol heffingen blijft venlo in een opzicht zijn concurrentie positie behouden. Het ligt cenraal in de megapolen driehoek Randstad-Brussel-Ruhrgebied. Binnen een straal van 200 kilometer wonen tientallen miljoenen mensen. Vanuit venlo kun je deze miljoenen mensen en bedrijven bevoorraden en bedienen zonder enorme afstanden af te leggen.

Klanten gaan ook steeds hogere eisen stellen aan dienstverleners. Vooral voor technische producten zoals computer onderdelen is een snelle levering een must. Het dagen lang wachten op bijvoorbeeld een nieuwe internet server is ondenkbaar, omdat al die dagen de webwinkel slecht bereikbaar is. Juist de hoge eissen die klanten stellen maken een goede infrastrutuur noodzakelijk. Zowel wat transport als communicatie betreft. En daarin is venlo sterk. Veel callcentra vestigden zich in venlo tezamen met de transporteurs. Als je dit combineert met de aanwezigheid van diverse research en repair centra in de regio kan het niet anders dat Venlo zich zal blijven ontwikkelen tot een distributie stad, met name op technologisch gebied. Als venlo het slim speelt kan ze dus omschakelen van een logistieke stad naar een technologie & kennis stad.

Maar er zijn een aantal zaken die eerst uit de weg moeten worden geruimd. Neem nou de uitplaatsing van het emplacement. Als Venlo de goederentreinen kwijt raakt aan de Betuweroute en de IJzeren Rijn, waarom dan daarin investeren? Is een goederen spoor verbinding eigenlijk nog wel nodig als Venlo alleen klanten binnen een straal van 200 KM gaat bedienen? De klanten willen hun producten immers snel en liefst voor de deur afgeleverd zien. Vervoer per trein of schip is dan echt geen optie. Deze wijze van dienstverlening kan alleen per vrachtauto. Dat is snel, zonder tussenstops en kan tot de voordeur. Maar daarvoor zijn nieuwe wegen wel noodzakelijk. Het blijven uitstellen van de A73 en A74 brengt de toekomst van venlo dus ernstig in gevaar. Als daarin binnen enkele jaren geen verandering komt zullen andere steden deze rol op zich nemen. Bijvoorbeeld Arnhem-Nijmegen dat aan de Betuweroute ligt.

Als je het allemaal samenvat kun je concluderen dat Venlo wel moet stoppen zich zo te richten op logistiek en container overslag. De twee nieuwe terminals aan de Maas en op TPN zullen niet rendabel zijn omdat de containers via andere routes vervoerd gaan worden. Ook uitplaatsing van het emplacement is in dat opzicht niet reeel, evenals het groeiende Tradeport Noord waar nog meer logistieke bedrijven moeten komen. Een snelle realisatie van de A74 is juist wel noodzaak. Want als dat niet snel gebeurd zal Tradeport Venlo zijn positie verliezen, zullen duizenden mensen op straat komen te staan en is het vernietigen van de natuur sinds 1990 geheel voor niets geweest.

Belangrijke Europeese zeehavens