Dossier IJzeren Rijn

Milieu > Dossier IJzeren RijnIRP: IJzeren Rijn Project

In 2000 startte GEOlution het IJzeren Rijn Project, kortweg IRP. De start met dit project was een mijlpaal voor GEOlution. Het was het begin van de IRP-nieuwsbrief en was het startpunt voor het uitbouwen van onze website. De IJzeren Rijn was voor ons aanleiding om een dossier over Venlo aan te leggen, de inhoud over logistiek uit te breiden. Waarom? Omdat wij van mening zijn dat de IJzeren Rijn via een noordelijke omleiding bij Venlo moet rijden. De ingreep die dit zou betekenen voor het landschap zou kunnen worden benut om ecologische verbindingen te herstellen.Hoogtepunt in het IRP project was ons inspraak-rapport met ruim 100 uitgewerkte bezwaren en aanbevelingen en de studie naar de Bypass Venlo. Maar anno 2006 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat nog steeds geen formele reactie gegeven op de inspraak-reacties.

De IJzeren Rijn verbindt Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied.

Na jaren niet meer te zijn gebruikt wil België de lijn heropenen om de groeiende hoeveelheid goederen van uit Antwerpen te kunnen vervoeren. De lijn loopt vanuit de Antwerpse havens door/langs het Nederlandse Roermond naar Duisburg.

Hoewel Belgie recht heeft op het gebruik van de IJzeren Rijn door Nederland lijkt de Nederlandse regering niet echt mee te willen werken. Dit is logisch, want de IJzeren Rijn is een concurrent voor de Betuweroute.

Voor de IJzeren Rijn gelden echter de zelfde problemen als voor de Betuweroute. Namelijk dat er concurrentie op de loer ligt. De Nederlandse Betuweroute is dat wellicht niet, maar de Duitse haven Hamburg is dat wel. Ook de Brabantroute, door de Brabantse steden en Venlo kan een grote rol spelen. Het is niet verwonderlijk dat de Brabantroute als alternatief genoemd wordt voor de IJzeren Rijn.

Links:

IJzeren Rijn
Alles over de mogelijke reactivering van de goederenspoorijn, de procedures en laatste nieuws. Op deze officiële IJzeren Rijn site kunnen de belangrijkste documenten gedownload worden.

Inspraak GEOlution
De inspraak reactie van GEOlution op de MER. Een overzicht van vraagstukken en knelpunten aangevuld met een alternatief via Venlo

Ontbielzen Bundeling van belangrijke informatie en reacties van deskundigen over de Betuweroute en de IJzeren Rijn. Wat is het nut, de voor en nadelen en alternatieven.

IJzeren Rijn snlm archief
Geactualiseerd overzicht vanaf 1999 met relevante krantenberichten van Stichting Natuur en landschap Midden Limburg.

Groot belgisch treinenforum
krefeld-west.de