De haven van Marseille

In het zuiden van Frankrijk, aan de Middellandse zee, ligt een haven met ambitie: Marseille. Deze haven is van oudsher een groot met verbindingen naar steden in Frankrijk en Italie. De belangrijkste spoorverbindingen daarvan zijn naar Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Dijon en de grote havenstad Le Havre. Er zijn echter ook een aantal waterverbindingen naar de steden Lyon, Macon en Chalon.

De haven heeft dankzij de goede verbindingen en geografische ligging de mogelijkheden zich te ontwikkelen tot mainport van Zuid-Europa. Deze ambitie wordt met name gedragen door ondernemingen in de haven. Vanuit deze particuliere oindernemingen gaan ook initatieven uit voor het ontwikkelen en verbeteren van het spoor naar bestemmingen buiten Frankrijk. Belangrijk is het spoor naar Antwerpen en er lopen projecten naar Zwitserland en midden Duitsland, waarmee het overigens concurreert met Rotterdam.

Ondanks de inzet, ambitie, het grote achterland en de technische mogelijkheden van de haven geeft een medewerker aan dat de ontwikkeling niet zo spoedig gaat als men had verwacht. In tegenstelling tot de haven van Spezia is de groei van containeroverslag aanzienlijk kleiner. In 2000 werden er 722 000 TEU overgeslagen, in 2003 was dat “slechts” 833 000 TEU. Het lijkt in dat opzicht niet een  haven te zijn. In totaal werd er 95,5 ton goederen overgeslagen in 2003.

Het achterland kent in tegenstelling tot Nederland weinig distributiecentra en opslag. Wel zijn er ontwikkelingen in Lyon waar gewerkt wordt aan een snellere afhandeling van de goederen. Dit is momenteel alleen bij  RSC (Rhône Saone Conteneurs) het geval maar anderen zullen weldra volgen.

* TEU = 20 voets container. Dat is de helft van een grote container die je vaak op vrachtwagens en treinen ziet.

+ Port of Marseille
Op deze pagina zal informatie verzameld worden over de containerhaven van Marseille.  De havens aan de middellandse zee zijn voor Nederland belangrijk omdat deze op termijn een geduchte concurent kunnen worden voor de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.


De container terminal van Marseille