Transport en logistiek

In het dossier IJzeren Rijn komen de onderwerpen transport en logistiek veel naar voren. Het gaat dan ook over continentaal vervoer, van de zeehavens naar het achterland. De Europeese Unie heeft bepaald dat er een netwerk van wegen en andere infrastructuur moet komen. Dit Trans Europeese Netwerk (TEN) is bedoeld om prioriteiten te stellen bij de ontwikkeling van nieuwe wegen. De IJzeren Rijn en de Betuweroute zijn onderdeel van het TEN.

Transport en logistiek