De Viersener Kurve

Binnenkort IJzeren Rijn toch via Venlo?

10-09-06 | reageer | Een paar jaar geleden heeft GEOlution de mogelijkheden onderzocht om de IJzeren Rijn niet via Roermond maar via Venlo aan te leggen. Voor ons en de Venlo-lobby indertijd waren hiervoor duidelijke en goede argumenten. Een van de belangrijkste was dat de IJzeren Rijn Venlo als logistiek centrum een grote meerwaarde zou betekenen. Die meerwaarde zou, in stegenstelling tot wat de Belgen wilden, geld en werkgelegenheid opleveren voor Nederland en dus vooral Limburg. Het Belgische plan om een non-stop-goederenspoorlijn door Nationaal Park de Meinweg aan te leggen zou namelijk geen meerwaarde hebben voor ons land. Ook zou de aanleg van de IJzeren Rijn via Venlo aanleiding zijn om het spoor dan ten noorden van de stad om te leiden en zo het gevaarlijke emplacement van venlo te ontlasten.

De Viersener Kurve

Met deze en vele andere argumenten bezochten wij met z’n vieren als initiatiefnemers van het IRP-project vele inspraak en voorlichtingsavonden. Daar werd het idee om de IJzeren Rijn via Venlo te leiden keer op keer neergesabeld met het zelfde argument: de treinen zouden dan kop moeten maken in Viersen. Alleen een nieuwe bocht “de Viersener Kurve” zou dit kunnen oplossen. Maar daarvoor moest een hele woonwijk worden gesloopt. Kortom: idee van tafel geveegd…

Drie landen

Bij de IJzeren Rijn zijn drie landen betrokken: Belgie en Duitsland als beginpunt en eindpunt. Nederland ligt hier tussen in. Momenteel rijden de Belgische treinen via de Montzenroute die te weinig groeimogelijkheden biedt. Voor de Antwerpse haven is een goede achterlandverbinding echter noodzakelijk om te kunnen blijven concureren met Rotterdam. Deze Nederlandse haven heeft immers binnenkort de Betuweroute als superverbinding met het Duitse Ruhrgebied. Door de IJzeren Rijn te vertragen slaat nederland twee vliegen in een klap: de natuur en het landchap wordt gespaard en de grote concurrent van Rotterdam wordt klein gehouden. Dit inmiddels eeuwenoude internationale conflict is inmiddels voor een arbitragecommissie uitgevochten waarbij Belgie in het morele gelijk is gesteld. Dit verandert echter niets aan de situatie. Buiten beeld blijft Duitsland waar men ook niet echt zit te springen om een goederenspoor dwars door Wegberg.

Omwegen

De spoorwegen zijn geen staatsbedrijf meer. Iedereen met een locomotief kan, simpel gezegd, een wagon van Antwerpen naar Duisburg slepen. De loop van het goederenverkeer is daardoor niet alleen een politieke aangelegenheid meer, maar ook een zaak van de markt. Een kweste van vraag en aanbod dus. Vervoerders zoeken ongetwijfeld naar mogelijheden om de politiek te omzeilen en een IJzeren Rijn niet af te wachten. Zo heeft ECT ooit een onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om zelf via Venlo te rijden van Antwerpen naar Duitsland.  Wat dat betreft laat een containertrein zich het beste omschrijven als een bliksemschicht: het zoekt altijd naar de weg met de minste weerstand. Met die vergelijking in gedachte is het niet niet onwaarschijnlijk dat er links en rechts tussen Antwerpen en Duisburg kleine ingrepen worden verricht om die weerstand zo spoedig mogelijk te verkleinen. Dit levert namelijk tijdwinst op voor de treinen  en levert werk op voor Antwerpen. Geen minister die daar wat aan kan doen.

Venlo

Rijden er dan binnenkort toch IJzeren-Rijn-Treinen door Venlo? Waarschijnlijk wel. Er zijn afgelopen jaren veel initiatieven genomen langs het Venlose spoor. En die Viersener Kurve? Geen probleem. Google-maps toont ons de woonwijk die de Viersener Kurve belemmert. En wat zien we? Een prachtig uitgesneden bocht, dwars dooor een oud industriegebied in de vorm van een spoorboog. Toeval? De Duitsers zullen echt geen nieuwe spoorboog aanleggen als er geen treinen over dit onbenullige spoor naar Venlo hoeven te rijden. De containertrein zal de weg van de minste weerstand kiezen… en zal de Betuwelijn en IJzeren Rijn links laten liggen. Het word druk in Venlo.

De Viersener Kurve