Bacteriën

Biologie > Bacteriën

Bacteriële infecties

Zie ook virale infecties

Bacteriën beter bekend als Bacteria zijn kleine micro-organismen die we niet met het blote oog kunnen zien. We weten pas sinds de 17e eeuw van het bestaan van Bacteriën doordat Anthonie van Leeuwenhoek ze destijds ontdekte met zijn microscoop.

Hoe zien Bacteriën eruit?

Een bacterie is een Prokaryoot, dat wil zeggen een organisme zonder echte celkern.

Prokaryoot:

  • bevat geen kern
  • geen celdifferentiatie
  • kleiner dan een Eukaryote cel (= cel met celkern)

Een bacterie is een eencellig organisme dat zich zelfstandig kan voortplanten.

Welke indeling is er?

Bacteriën worden op twee verschillende manieren ingedeeld:

Uiterlijk

Men maakt onderscheid in:

  • Staven (bacilli)
  • Kokken (cocci)
  • Spiralen (spirila)

Chemie

  • Celstructuren en celbouw
  • Biochemische eigenschappen zoals DNA en eiwitten
  • Fysiologische eigenschappen zoals stofwisselingseigenschappen

Zijn Bacterien schadelijk?

Veel bacteriesoorten zijn juist onschadelijk. Het is zelfs zo dat ze op de een of andere manier nuttig zijn. Nuttig voor de processen in ons lichaam. Zie ook Pro-biotica.

Erfelijkheid & Voortplanting

Bacteriën bevatten DNA in hun cel. Het DNA van bacteriën bestaat niet uit een helix maar uit een cirkel. Bacteriën planten zich voort door middel van celdeling.

Slechts in bijzondere gevallen kan voortplanting plaatsvinden door seksueel overdracht. Hierbij wordt het DNA van een bacterie vermengt met (een deel van) het DNA van een andere bacterie.

Soorten Bacteriën

Onderscheid in soorten en de werking staat op de volgende pagina… [meer]

Studie

De studie van bacteriën valt onder de microbiologie

Related Items

6 reacties

Laat een bericht achter