vliegenzwam

Biologie

kinderen
kinderen

Biologie is een natuurwetenschap, het houdt zich bezig met de studie van de levende wezens.

Bios = leven
Logos = leer of wetenschap

Biologie is dus de leer van het leven

Wat bestudeert de Biologie?

In de biologie bestuderen we levende wezens. Een ander woord voor levend wezen is organisme.

Organisme = Levend wezen

De grondslagen van de Biologie zijn:

 • celtheorie
 • evolutietheorie
 • materialistische verklaring van leven

Biologie word op vele manieren ingedeeld in subcategorieën.

 • Indeling op Niveau
 • Indeling op Taxonomie
 • Indeling op Processen
 • Indeling op Ecologie

Niveau

 • Moleculair: Biochemie, Moleculaire biologie en Moleculaire genetica
 • Cellen: Celbiologie (Cytologie, Microfysiologie, Microbiologie)
 • Weefsel : Histologie, Neurobiologie (Microfysiologie)
 • Stelsels: Fysiologie (Macrofysiologie), Endocrinologie
 • Individuisme: Macrofysiologie, Morfologie, Anatomie
 • Soorten: Taxonomie, Evolutiebiologie, Anatomie, Morfologie
 • Populatie: Populatiebiologie, Ethologie
 • Ecosystemen: Ecologie, Vegetatiekunde, Milieubiologie

Taxonomie

Taxonomie is de wetenschap van het indelen, het houd zich bezig met het vinden, beschrijven, indelen en benoemen van organismen oftewel de classificatie van soorten.

Processen

 • erfelijkheid: Genetica
 • ontwikkeling: Ontwikkelingsbiologie
 • evolutionair historisch: Paleontologie
 • ziekte en gezondheid: Immunologie, Epidemiologie, Fytopathologie, Toxicologie

Ecologie

 • water: Aquatische biologie, Mariene biologie
 • land: Terrestrische ecologie
 • bos: Bosbouw

Related Items

3 thoughts on “Biologie

Geef een antwoord