Al in een groen, groen knolle-knolle-land

Al in een groen, groen knolle-knolle-land,
daar zaten twee haasjes heel parmant,
de een die blies de fluite-fluite-fluit
en de ander sloeg de trommel.

Toen kwam opeens een jager-jager-man,
die heeft er een geschoten
en dat heeft naar men denken denken kan
de ander erg verdroten.