Daar zat een klein zigeunermeisje

Daar zat een klein zigeunermeisje
huilend op een steen.
Huilend, huilend, helemaal alleen.
Sta op, meisjelief, en droog je traantjes af.
Kies er eentje uit de kring,
want anders ben je af.naar boven
Tralala, tralala etc.