Groen is het gras

Groen is het gras, groen is het gras, onder mijn voeten,
‘k heb verloren m’n beste vriend, ‘k zal hem zoeken moeten.
Hédaar, plaats gemaakt voor de jonge dame.
En de koekoek op het dak zingt een liedje op zijn gemak:
O, m’n lieve Augustijn: deze dame zal het zijn.

Groen is het gras