Heel lang geleden

Een os en een ezel, een Kid in een kribbe.
Heel lang geleden in Bethlehem stal.
Koningen schenken goud en mirre.
Engelen dalen vanuit het heelal.
Ze zingen heel prachtig halleluja.
De os loeit ook mee en de ezel i-aa.
Maria en Jozef zien glunderend toe.
En ‘t Kindeke gaapt, want het is zo moe.

One thought on “Heel lang geleden

  1. Pingback: Kerstliedjes

Geef een antwoord