Herders, Hij is geboren

Herders, Hij is geboren
in ‘t midden van de nacht.
Die zo lang van te voren
de wereld heetft verwacht.
“vrolijk o herderkens”,
zongen de engelkens,
zongen met blijde stem:
“Haast u naar Betlemhem”.