Ik stond laatst voor een poppenkraam

Ik stond laatst voor een poppenkraam, o o o!
Daar zag ik mooie poppen staan, zo zo zo!
De poppenkoopman ging op reis,
de poppen raakten van de wijs
en deden allemaal zó!
Ze deden allemaal zó,
ze deden allemaal zó!