In de Haagse stadsbus

In de Haagse stadsbus
zat een krokodil.
Iedereen die binnenkwam,
beet-ie in zijn bil.
Stoute, stoute krokodil.
Waarom bijt jij in mijn bil?
In de Haagse stadsbusnaar boven
zat een krokodil.

In de Haagse stadsbus