Klein, klein kleuterken

Klein, klein kleuterken
Wat doet gij hier in huis?
Gij speelt er op het trommelken
Gij maakt te veel gedruis.
Uw moeder zal gaan kijven,
Uw vader zal gaan slaan;
Klein, klein kleuterken
Maak u maar gauw vandaan.

Klein, klein kleuterken
Wat doet gij nu op straat?
Er blijven spelen moogt gij niet
Het is al veel te laat;
Uw moeder zal gaan kijven,
Uw vader zal gaan slaan.
Klein, klein kleuterken,
Wil gauw naar huis toe gaan.

Klein, klein kleuterken,
Wat doet gij in de hof?
Gij trekt er al de bloempjes af
Gij maakt het veel te grof.
Uw moeder zal gaan kijven,
Uw vader zal gaan slaan.
Klein, klein kleuterken
Laat gauw die bloemkens staan.

Klein, klein kleuterken