Mijn Sarie Marijs

Mijn Sarie Marijs is zoo ver van mijn hart
Maar ik hoop van haar weer te zien
Zij heb daar in die wijk bij die mooi rivier gewoon
Daar onder bij die groot rivier.

Ik was zo bang, dat die khakies mij zou vang
En o-er die zee weg stuur
Toen vlug ik naar die kant van die Up-ping-Aonsche Zand.
Daar onder langs groot rivier.

Verlossing heb ge-kom en die huis-toe-keer was daar
Terug naar die ou trans-vaal.
Mijn lie-ve-lings persoon zal daar vast en zeker wees
Om mij met een kus te beloon.

Refrein voor alle drie coupletten:
O breng mij t’rug naar die oû transvaal
Daar waar mijn Sarie woon
Daar onder bij mil-liés, bij die groen do-ring boom
Daar woon mijn Sa-rie Marijs,
Daar onder bij mil-liés, bij die groen do-ring boom
Daar woon mijn Sarie Marijs – Ver-rijs