Schommelen

schommelen, schommelen, heen en weer
hoger, hoger, keer op keer
‘k hou de touwtjes stevig vast
als een matroosje in de mast

Schommelen