vier weverkens

vier weverkens zag men ter botermarkt gaan, en de boter die was er zo diere
zij hadden geen duit haast meer in hunne tas , en ze kochten een pond sa vieren
schiet spoele , sjerre bekke , spoel za
djikke djakke kerre kolletjes , klits klets
en ze kochten een pond sa vieren

en als zij dat boterken hadden gekocht , zij hadden er vier platelen,
zij spraken dat vrouwke zo vriendelijk aan , sa vrouwken , en wil het ons delen
schiet spoele , sjerre bekke , spoel za
djikke djakke kerre kolletjes , klits klets
sa vrouwken , en wil het ons delen

het vrouwke dat sprak: ja, dat zal ik wel doen, ja zo wel als een vrouwken vol eren
want ik wete wel wat er de weverkens zijn, en de weverkens zijn er geen heren
schiet spoele , sjerre bekke , spoel za
djikke djakke kerre kolletjes , klits klets
en de weverkens zijn er geen heren

wat zouden de weverkens heren zijn, zij en hebben er huizen noch erven
en kriupt er een muiske in hunne schapraai , van honger zo moet het er sterven
schiet spoele , sjerre bekke , spoel za
djikke djakke kerre kolletjes , klits klets
van honger zo moet het er sterven

en als dan dat muiske gestorven zal zijn, waar zullen zij het begraven ?
al onder de weverkens hunner getouw , en het grafke zal rooskens dragen
schiet spoele , sjerre bekke , spoel za
djikke djakke kerre kolletjes , klits klets
en het grafke zal rooskens dragen