Wie in januari geboren is

Wie in januari geboren is, sta op.
Wie in januari geboren is, sta op.
Wie in januari geboren is,
die krijgt van mij een gedachtenis.
Sta op, sta op, sta op.
Sta op, sta op, sta op.