Zagen, zagen wiede wiede wagen

Zagen zagen, wiede wiede wagen.
Jan kwam thuis om een boterham te vragen.
Vader was niet thuis,
moeder was niet thuis.
Piep, zei de muis in het voorhuis