web
analytics
Afval | GEOlution

    Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Afval

Afval is een stof of product dat niet meer nodig is en wordt weggegooid. Het is een ruim begrip, want wat voor de een afval is, is voor de ander een grondstof. In de 20e en 12e eeuw is de hoeveelheid afval enorm gegroeid. Niet alleen doordat er steeds meer mensen zijn, maar ook doordat producten steeds uitgebreider worden verpakt. Om de groeiende afvalberg in te dammen is men steeds bewuster gaan denken over het weggooien van dingen. Het voorkomen van afval is natuurlijk de eerste stap. Als dat niet kan men afval hergebruiken, recyclen. Afval dat overblijft kan worden verbrand of gestort. Tegenwoordig streven veel gemeenten en bedrijven het Cradle to Cradle concept na (C2C), waarbij een product volledig gerecycled wordt tot nieuwe grondstof.

Er bestaan talloze soorten afval. Denk maar aan GFT (Groente, fruit en tuin) afval, plastic, batterijen, oud papier en restafval. Maar ook bedrijven maken afval. We kunnen daarom een onderscheid maken tussen huisafval en industrieel afval, maar ook tussen recyclebare materialen en niet recyclebare materialen. Een aantal werken we uit.

Citeer dit artikel als: Arjan (2012) Afval. GEOlution. https://www.geolution.nl/milieu/afval.htm

Zie ook

Lees verder

  • C2CC2C "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things" is een boek uit 2002 over duurzaam […] Posted in Milieu, C2C
  • Recyclebare materialenRecyclebare materialen Terug naar AfvalRecyclen kan op verschillende manieren:Het hele product opnieuw […] Posted in Milieu
  • Niet recyclebare materialenNiet recyclebare materialen Terug naar AfvalNiet recyclebare materialen zijn materialen die niet hergebruikt […] Posted in Milieu
  • MilieuMilieu Welkom op de milieupagina's van GEOlution. In dit onderdeel van onze website zul je […] Posted in Milieu
  • LichtvervuilingLichtvervuiling Wat is Lichtvervuiling?Doordat wij mensen met zovelen zijn en in de westerse wereld […] Posted in Milieu

Comments

So empty here ... leave a comment!

Geef een reactie

Sidebar