Ambitieus omgaan met ruimte

Overal ter wereld drukken mensen een steeds groter stempel op de ruimte. Hieronder staan vier voorbeelden van soorten bouwprojecten die veel ruimte innemen. Maar door goede inpassing hoeft het geen grote belemmering te zijn voor de natuurlijke omgeving. Hieronder ruimtelijke  ambities om over na te denken.

Wegen

Waarom geen tunnels? Dieren kunnen veilig oversteken en mensen hebben een fraaier uitzicht.

Bedrijfsgebouwen

Grote bedrijfsgebouwen en hun omgeving nemen veel ruimte in beslag. Meer stapelen, dubbel ruimtegebruik en misschien zelfs groene daken?

Casino

Zomaar een groot gebouw: maak het onderdeel van de natuurlijke omgeving, in plaats van dat het er zich tegen verzet…

Woonwijk

Door wegen en parkeervoorzieningen ondergronds aan te leggen kan de openbare ruimte veiliger en groener worden.

 

Geef een reactie