Dossier AWACS-basis Schinveld

Meer vliegvelden

De gemeente Onderbanken vindt dat de uitspraak van de Raad van State over de bomenkap in Schinveld het rechtvaardigheidsgevoel van de burger herstelt. Het gemeentebestuur betreurt dat de bomen ten onrechte zijn gekapt. De gemeente Onderbanken reageert op het nieuws dat de Raad van State de NIMBY-procedure, die begin 2006 leidde tot het kappen, nu herroept.

De tegenstanders van de bomenkap in de Schinveldse bossen hebben dus volledig gelijk gekregen van de Raad van State. Die beslist later of de gemeente en Stop Awacs recht hebben op een schadevergoeding.

Bron: L1 op 7 april 2010


In 2005 liep de discussie over het verlengen van de startbaan op de AWACS-basis op de Duitse NAVO-basis Geilenkirchen hoog op. Verschillende grote belangen botsen hier met elkaar. De aanleiding voor de hevige discussie was het plan om een groot deel van de Schinveldse bossen te kappen. De bomen zouden er voor zorgen dat het opstijgen van de AWACS toestellen een grotere milieubelasting veroorzaken dan als de bomen er niet zouden staan. De vliegtuigen moeten sneller opstijgen waardoor er meer brandstof nodig is en de geluidshinder toeneemt.

Het alternatief dat veel genoemd is is de verlenging van de baan met 900 in oostelijke richting. Maar dit stuit op hevig verzet van Duitse kant. Het zou namelijk voor meer geluidsoverlast zorgen aan de Duitse zijde van de basis.

Op GEOlution is in 2005 en 2006 veel aandacht besteed aan de basis. Dit had met name te maken met de motieven van de milieugroepering die besloot actie te gaan voeren tegen de bomenkap. Wij stelden toen dat het kappen van bomen niet per definitie slecht is voor de ontwikkeling van een bos. Ook vonden we dat de werkwijze van de groepering ook heet schadelijk is vanwege de vele mensen in het bos, de inzet van een politiemacht. Tot slot vinden wij zo’n actie niet geschikt om kinderen mee naar toe te nemen.

De stand van zaken nu is dat de inwoners van Schinveld nog steeds veel overlast hebben van de basis. Over de verlenging waarover werd gesproken werd op 3 april 2010 nog gezegd dat deze procedureel, politiek en financieel niet haalbaar is. Het verplaatsen van vluchten naar andere vliegvelden is wel een optie. Het omstreden bos zelf is op ruwe wijze gekapt.

Archief

In het archief (2005/2006) komen de tegenstellingen duidelijk naar voren.

Artikelen

Reageer