Dossier AWACS: het alternatief

 

De gemeente Onderbanken heeft zelf een alternatief ingediend voor het oplossen van de problemen rond het vliegveld. Dit plan houdt in dat de start-en landingsbaan met 250 meter verlengd wordt in oostelijke richting. Hierdoor zou de baan in theorie dus een kwart kilometer verder van de Schinveldse bossen en het dorp Schinveld komen te liggen. Hierdoor zou de geluidsoverlast worden terug gedrongen. Helaas blijkt tijdens de beantwoording van kamervragen dat er geen samenwerking is tussen Duitsland en Nederland om de geluidsoverlast terug te dringen.

Minister Dekker

Helaas weigert Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Sybilla Dekker het alternatief te bestuderen. (Dit is een vaker gehoorde klacht vanuit Limburg). Volgens haar zou de uitvoering van dat plan te lang duren, zeker jaren. Ook zou het nauwelijks de geluidsoverlast terugdringen, in Duitsland zou het zelfs toenemen. Ook zou het, zelfs als de baan verlegd zou worden, noodzakelijk zijn om de geplande 6 hectare bos alsnog te kappen.

Commissie Awacs

Direct na dat het Gemeentebestuur de weigering van Minister Dekker voor ogen krijgt stapt het bestuur uit de Commissie Awacs.

De Commissie AWACS Limburg is ingesteld op basis van de Wet geluidhinder door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het is een commissie van overleg en voorlichting over de milieusituatie rond de AWACS-basis te Geilenkirchen, die de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Defensie adviseert.

In de Commissie AWACS Limburg zitten bestuurders van de provincie Limburg en omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van de AWACS-basis, van de Minister van Defensie en van de Inspectie Zuid van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

In de Commissie AWACS Limburg zitten ook vertegenwoordigers van omwonenden van de omliggende gemeenten. Bron: kicl