Naardermeer versus De Meinweg

In het 7e GEOlution Magazine stond een artikel over de problemen rond de A6-A9 variant en het Naardermeer. Dit artikel is onze reactie hierop. Het werd tevens als persbericht verzonden en zorgde er voor dat de Meinweg en de IJzeren Rijn landelijk in het nieuws kwamen.

Door: C.I.J. van den Bosch-Brouwers
Twee natuurgebieden die bedreigd worden door infrastructurele inpassingen. Bij de een is er sprake van een snelweg en bij de ander van een spoorlijn die middels een tunnel door het natuurgebied moet gaan lopen. Maar waarom staat het ene natuurgebied wel in de landelijke belangstelling en het andere niet?

De Meinweg
Nationaal park De Meinweg dat reeds onder de europese vogel en habitatrichtlijnen valt wordt momenteel bedreigd door de komst van de IJzeren Rijn. Nog voordat de minister de inspraakreacties met betrekking tot de Trajectnota/MER IJzeren Rijn gelezen heeft is er door dezelfde minister onder druk van Belgie een beslissing genomen. De IJzeren Rijn zal ondertunneld door De Meinweg komen.

Naardermeer
Het Naardermeer dat onlangs aangemeld is voor de europese vogelrichtlijnen wordt bedreigd door de aanleg van een snelweg. De minister gaat binnenkort een beslissing nemen over de ondertunneling van dit gebied.

Status
Beide natuurgebieden hebben een internationale status, ze dienen allebei beschermd te worden op grond van de vogel of habitatrichtlijnen. Ook zijn deze gebieden een belangrijke ecologische schakel. Een doorsnijding van deze gebieden heeft grote gevolgen voor de flora en fauna van Nederland.

Landelijke pers
Maar waarom wordt er bij het ene gebied gelijk groot alarm geslagen door de landelijke pers en bij het andere gebied niet. Met andere woorden wat maakt het Naardermeer zo bijzonder dat de landelijke pers er meteen bovenop springt.. En waarom wordt er nauwelijks aandacht besteed aan De Meinweg. Beide gebieden zijn immers het beschermen waard!

NIMBY
De Meinweg is voor de landelijke pers misschien wel een ver van je bed show, terwijl het Naardermeer ze veel meer aanspreekt. Dit natuurgebied is letterlijk de achtertuin van de randstad te noemen. Mogen we het gedrag van de landelijke pers onpartijdig noemen? Of is dit nou typisch NIMBY gedrag? (NIMBY= Not In My Back Yard)