Europese samenwerking bij olierampen

Aardolie > Olierampen > Europese samenwerking bij olierampen

Inleiding

In 2002 hebben we een klein onderzoek gedaan aar het Europeese beleid m.b.t. oliepampen bestreiding. Hierbij werden de grootste rampen vanaf 1967 per wereld deel in een grafiek gezet. In de grafiek kun je de hoeveelheden olie zien die gemiddeld per jaar in het millieu komt. Je ziet dan dat Europa niet alleen de meeste en grootste rampen heeft gekend, maar ook het langst met dergelijke rampen te maken heeft gehad. Imiddels is er wel veel veranderd. De resultaten van dit onderzoekje uit 2002 volgt hieronder.

Olierampen op zee

Olietankers en platformen kunnen enorme rampen veroorzaken. In deze digitale excursies een overzicht van interessant nieuws en websites. De figuren linken naar de desbetreffende website. De grafieken zijn opgesteld door de redactie van GEOlution.
fig.1 Het aantal tonnen olie dat in zee terecht komt per jaar wereldwijd.

410300 ton afgelopen tien jaar

fig.2 Over de afgelopen 10 jaar gebeurden er 11 grote rampen waarvan 5 in Europa. 410300 ton olie belandde in zee waarvan 287000, ongeveer tweederde, in Europeese wateren.

Historisch overzicht

Een historisch overzicht van de grootste olierampen op zee van de afgelopen 35 jaar staat hieronder weergegeven. de verschillende grafieken zijn hiervan afgeleid. <Klik hier>

Oud zeer

Mysterieuze olievlek mogelijk van wrak WO II 7-12-02

LONDEN – Een mysterieuze olievlek voor de oostkust van Engeland heeft honderden vogels besmeurd. Ze zijn op het strand aangespoeld. Volgens de regering kan een in de Tweede Wereldoorlog gezonken schip de oorzaak van de vervuiling zijn.

Staatssecretaris voor de scheepvaart David Jamieson zei zaterdag op de BBC dat er geen verband is met “illegale praktijken”. Volgens experts moet de olie namelijk al heel lang in het water gelegen hebben. Mogelijk komt de vloeistof van een schip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gezonken. “Die schepen roesten zeer langzaam. Het kan tot zestig jaar duren voordat de machineolie uit de tank lekt”, zei de staatssecretaris.

Veiligheid op zee: Het Pakket Erika I

  • DOELSTELLING
    Verbetering van de veiligheid van het vervoer van olieproducten over zee
  • COMMUNAUTAIRE MAATREGEL
    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 21 maart 2000 over de veiligheid van het vervoer van olie over zee.
  • INHOUD
    1. Op 12 december 1999 is het olietankschip ERIKA op 40 mijl ten zuiden van de punt van Bretagne in tweeën gebroken. Van de lading van ruwe olie is 10.000 ton in zee terecht gekomen, wat een grote milieuramp heeft veroorzaakt. De druk van de publieke opinie heeft de Commissie ertoe gebracht een actie op communautair niveau voor te stellen. Volgens de Commissie zal haar actie leiden tot een cultuuromslag binnen de tankersector. Er moet worden gezorgd voor sterkere impulsen voor kwaliteitsbewuste vervoerders, bevrachters, classificatiebureaus en andere organisaties die in dit opzicht een sleutelpositie innemen. Tezelfdertijd moet diegenen die op korte termijn persoonlijk economisch voordeel najagen ten koste van de veiligheid en het mariene milieu steeds meer de wind uit de zeilen worden genomen. Bron: scadplus

De grafieken

fig.3/9 Het aantal tonnen olie dat in zee terecht komt over de afgelopen 35 jaar. Antarctica en Australie werden elk door een ramp getroffen. Alleen in deze landen kun je spreken van incidenten.

Overzichten per werelddeel. Vertikaal:
x1000 ton olie

Europa
Fig. 3
Noord-Amerika
Fig. 4
Azië
Fig. 5
Afrika
Fig. 6
Zuid-Amerika
Fig. 7
Europese samenwerking bij olierampen