Rijkswegen a6 a9

Artikelen en pagina’s

De A6-A9 variant

Al 40 jaar bestaan er plannen om de A6 en A9 met elkaar te verbinden. In de loop der jaren is de noodzaak voor deze weg steeds groter geworden. De sterk groeiende stad Almere heeft in 2030 350.000 inwoners. Om de bereikbaarheid van deze stad te waarborgen is de nieuwe weg nodig. Nu moeten de mensen die in Amsterdam werken dagelijks over de A1 en de Ring van Amsterdam naar Schiphol. Deze snelwegen zijn toch al druk. Om deze wegen te ontlasten is de nieuwe weg ook nodig.

Weerstand

De nieuwe weg loop echter tegen grote weerstand op, wat geillustreed wordt door het aantal actiegroepen met een eigen Website. De weg zal langs het Naardermeer en door de Vechtstreek lopen. Dit gebied is echter een groene long voor het Noordelijke deel van de Randstad en dus belangrijk voor recreatie en schone lucht. Geen wonder dat de weerstand groot is dus. Ook plannen voor een lange tunnel worden met grote argwaan bekeken, zelfs door milieuorganisaties. Het verleden leert dat toezeggingen voor tunnels niet worden nagekomen. Daarnaast zouden de tunnelmonden een enorme aantasting van het landschap betekenen. Door de nieuwe weg dreigen ecologisch waardevolle gebieden aangetast te worden.

Oplossingen

De overheid onderzoekt oplossingen voor het verkeersprobleem tussen Almere en Amsterdam. Er is 4,5 miljoen Euro voor uitgetrokken om drie mogelijkheden uit te werken.

  • stroomlijn – bestaande wegen verbreden en de Gaasperdammerweg verdiept aanleggen.
    Reistijd: 16 minuten.
  • verbinding – A6 doortrekken tot de A9, eventueel ondertunneld
    Reistijd: 15 minuten.
  • 0-alternatief – Kilometerheffing of tol op bestaande wegen
    Reistijd: 14. minuten.

Naardermeer versus De Meinweg

In het 7e GEOlution Magazine stond een artikel over de problemen rond de A6-A9 variant en het Naardermeer. Dit artikel is onze reactie hierop. Het werd tevens als persbericht verzonden en zorgde er voor dat de Meinweg en de IJzeren Rijn landelijk in het nieuws kwamen.

Door: C.I.J. van den Bosch-Brouwers<
Twee natuurgebieden die bedreigd worden door infrastructurele inpassingen. Bij de een is er sprake van een snelweg en bij de ander van een spoorlijn die middels een tunnel door het natuurgebied moet gaan lopen. Maar waarom staat het ene natuurgebied wel in de landelijke belangstelling en het andere niet?
De Meinweg
Nationaal park De Meinweg dat reeds onder de europese vogel en habitatrichtlijnen valt wordt momenteel bedreigd door de komst van de IJzeren Rijn. Nog voordat de minister de inspraakreacties met betrekking tot de Trajectnota/MER IJzeren Rijn gelezen heeft is er door dezelfde minister onder druk van Belgie een beslissing genomen. De IJzeren Rijn zal ondertunneld door De Meinweg komen.
Naardermeer
Het Naardermeer dat onlangs aangemeld is voor de europese vogelrichtlijnen wordt bedreigd door de aanleg van een snelweg. De minister gaat binnenkort een beslissing nemen over de ondertunneling van dit gebied.
Status
Beide natuurgebieden hebben een internationale status, ze dienen allebei beschermd te worden op grond van de vogel of habitatrichtlijnen. Ook zijn deze gebieden een belangrijke ecologische schakel. Een doorsnijding van deze gebieden heeft grote gevolgen voor de flora en fauna van Nederland.
Landelijke pers
Maar waarom wordt er bij het ene gebied gelijk groot alarm geslagen door de landelijke pers en bij het andere gebied niet. Met andere woorden wat maakt het Naardermeer zo bijzonder dat de landelijke pers er meteen bovenop springt.. En waarom wordt er nauwelijks aandacht besteed aan De Meinweg. Beide gebieden zijn immers het beschermen waard!
NIMBY
De Meinweg is voor de landelijke pers misschien wel een ver van je bed show, terwijl het Naardermeer ze veel meer aanspreekt. Dit natuurgebied is letterlijk de achtertuin van de randstad te noemen. Mogen we het gedrag van de landelijke pers onpartijdig noemen? Of is dit nou typisch NIMBY gedrag? (NIMBY= Not In My Back Yard)

Rijkswegen a6 a9