De ecologische boerderij

De boerderij

De boerderij

04-08-06 | Papa? Komt brood uit de fabriek? Als je die vraag gesteld krijgt tijdens een fietstocht op het platteland krijg je als ouder een unieke mogelijkheid: laten zien aan je kinderen hoe dicht wij eigenlijk nog bij de natuur staan! Hoeveel kinderen weten tegenwoordig nog het verschil tussen een rietstengel en rogge? Waarschijnlijk valt dat heel erg tegen. Het is niet voor niets dat jongeren zich nauwelijks nog bewust zijn van het nut en de waarde van al die bewegende en groene dingen buitenshuis. Op de website GroeneToekomst wordt hier veder op in gegaan. Op GEOkids komt hierover een speciaal onderdeel. Op de rest van deze pagina zal verder worden ingegaan op het thema “boeren als natuur en landschapsbeheerder”

boeren als natuur en landschapsbeheerder

De boer als natuurbeheerder. Een cliché misschien? Steeds meer boeren in ons land zien in hun omgeving oprukkende steden en wegen. Grond wordt schaarser en duurder, de regels worden steeds strenger. Ondertussen nemen agrarische producten uit andere Europese landen meer en meer de plaats in van producten uit eigen land. Waar blijft de Nederlandse boer Anno 2006? Hoort die in het museum thuis? Nee, natuurlijk niet. In ons land zijn verschillende ontwikkelingen gaande die de toekomst van het agrarische bedrijf veilig stellen. Sterker nog: de agrarische sector is een belangrijke bedrijfstak in ons land. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Biotechnologie: ontwikkelen van speciale gewassen etc.
  • Toerisme: Agrarisch landschap als publiekstrekker
  • Natuur: Boer als landschap en natuurbeheerder
  • Energie: De boer als stroom en brandstofleverancier

Ecologie

Over die laatste twee van de bovenstaande punten gaat deze pagina. Het boerenbedrijf is van oudsher de beheerder van het landschap. In een tijd waarin schaalvergroting de boventoon voerde verdwenen veel elementen uit dat boeren landschap: eendenkooien, houtwallen, beken en braak liggende stukjes grond maakten plaats voor grote akkers en weilanden met grote schuren en loodsen. De oorspronkelijke en karakteristieke vegetatie verdween samen met die kleine landschapselementen. De laatste jaren zijn er tal van grote en kleine projecten gestart om die oorspronkelijke landschapselementen met hun flora en fauna terug te krijgen. Een van die projecten is Boeren voor natuur.

Natuurlijke grazers

De leukste terreinbeheerders zijn grazers: ze dienen een natuurlijk doel maar ook een ecologisch doel. Enkele voorbeelden zijn Konikpaarden, Galloways en schapen.

De boer als energieproducent

Biofuel, biogas… twee termen die eerder aan auto’s doen denken dan aan boeren. Toch komen veel nieuwe producten op de energiemarkt uit de agrarische sector. Denk maar aan de koolzaadvelden bij Venlo, waarvan men brandstof maakt voor vrachtauto’s. Maar er zijn ook boeren die in hun weiland een windmolen laten plaatsen of biogas verzamelen van de uitwerpselen van het vee.