Gevaarniveaus en waarschuwingen

112 Natuuralarm > Gevaarniveaus en waarschuwingen

Bij rampen en dreigende rampen of calamiteiten worden codes gebruikt. Door middel van die codes wordt het niveau of de ernst van de dreiging bepaald. Aan de hand daarvan komt er een bepaalde waarschuwing. Ook tijdens een calamiteit of ramp wordt gebruik gemaakt van codes voor bepaalde niveaus.

Rampen en calamiteiten schema

Over het algemeen worden de niveaus voor na en tijdens een ramp het zelfde gebruikt. Groen staat voor veilig, rood voor de hoogste staat van alertheid. Hieronder zie je een schema daarvan.

Veilig  >  Waarschuwingsniveaus  > Calamiteit/ramp >  Rampenbestrijding >  Veilig

Veel actuele informatie kun je terug vinden op websites. Er zijn websites voor de waarschuwingen en rampenbestrijdingswebsites die tijdens een ramp informatie geven en begeleiden. Er zijn ook websites waarop je de ontwikkelingen kunt volgen.

Waarschuwingen

Bij verschillende extreme natuurlijke verschijnselen kunnen vooraf waarschuwingen worden gegeven. Een voorbeeld is het KNMI. Zij geven bij dreigend gevaar een voorwaarschuwing of kleurcode oranje. In bijzondere gevallen wordt dit rood: het weeralarm. In dat geval zijn mensenlevend direct in gevaar.

Calamiteit of ramp

In 112 natuuralarm gaat het over natuurrampen. Rampen met een menselijke oorzaak, zoals ongelukken en aanslagen noemen we hier niet. Alleen in het dossier IJzeren Rijn wordt gesproken over zulke rampen maar dat speelt verder geen rol op deze pagina’s.

Welke soorten natuurrampen er zijn lees je hier.

Rampenbestreiding

Tijdens de bestrijding van een ramp bepalen de bestrijders wat de ernst is van de situatie. Hiervoor hanteren ze GRIP niveaus. Deze kunnen op- en afgeschaald worden. Opschalen gebeurt als de situatie dreigender ernstiger is. Afschalen gebeurt als de situatie stabiel is en uiteindelijk als ‘veilig’ of groen kan worden bestempeld.