GRIP-niveaus

112 Natuuralarm > Gevaarniveaus en waarschuwingen > GRIP

GRIP betekend: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure

GRIP is een procedure die in werking treed als er sprake is van een grootschalig incident. Er zijn 4 niveaus. De niveaus geven aan hoe groot de invloed is en hoe ernstig de situatie is. Bij natuurrampen zal deze procedure zeker in werking treden.

GRIP 1

Bij een bosbrand waarbij bijvoorbeeld een woning bedreigd wordt is de impact alleen lokaal merkbaar. De procedure GRIP treed in werking met het installeren van COPI: Commando Plaats Incident. Dit maakt een multidisciplinaire inzet mogelijk.

GRIP 2

Als de situatie ernstiger is dan wordt er opgeschaald naar GRIP 2. Dan volgt ook de inzet van een ROT: Regionaal Operationeel Team

GRIP 3

Als de ramp veel invloed heeft op de veiligheid in een gemeente, dus bij een dijkdoorbraak of een grotere bosbrand, dan worden COPI en ROT uitgebreid met een GBT: Gemeentelijk Beleidsteam

GRIP 4

Is de reikwijdte zo groot dat meerdere gemeenten betrokken zijn dan volgt opschaling naar GRIP 4. Bijvoorbeeld als een rivier op meerdere plaatsen buiten zijn oevers treedt. Omdat de ramp zich dan binnen de grenzen van verschillende gemeentes voltrekt komt er voor elke gemeente een GBT. Deze worden gecoördineerd door een RBT Regionaal Beleidsteam.

GRIP 5

Bij Roermond zou een aardbeving plaats kunnen vinden van 7,5 op de schaal van Richter. Hoewel in ons land alles stevig is gebouwd zoude de gevolgen toch heel groot kunnen zijn: ingestorte gebouwen en bruggen, branden. Ook over de grens zullen de gevolgen merkbaar zijn en in andere provincies wellicht ook. Afhankelijk van de situatie zullen bij GRIP 5 nieuwe coördinatiecentra worden opgezet.

  • PCC Provinciaal Coördinatiecentrum
  • DCC Departementaal Coördinatiecentrum
  • NCC Nationaal Coördinatiecentrum
GRIP-niveaus