Het Naardermeer

Meer natuurgebieden

Jac. P. Thijsse

Jac. P. Thijsse richtte in 1904 de Stichting Natuurmonumenten op. Hij schreef: Mag ik U mijn hartelijke instemming betuigen met Uw streven om het Naardermeer te verdedigen tegen de Amsterdamsche modderspuiters? Zo werd niet alleen de basis gelegd voor de Nederlandse natuurbescherming, ook maakte dit de weg vrij voor het ontstaan van een prachtig natuurgebied.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is in 1904 opgericht om het Naardermeer te redden van de ondergang. De gemeente Amsterdam, die het gebied nu niet meer nodig had ter verdediging, wilde het dempen met stadsafval. Dankzij de “bevolkingsopstand” die volgde kom dit natuurlijke meer worden behouden.

De organisatie was zijn tijd eigenlijk ver vooruit. 150.000 gulden moest het gebied kosten. De rente op de lening die moest worden afgesloten werd afgelost uit de opbrengsten uit visserij, jacht en rietkap. Het meer is een natuurlijk meer. In tegenstelling tot veel andere meren die in deze regio door mensenhanden zijn ontstaan. Alleen tussen 1623 en 1629 is het tijdelijk drooggelegd. Om het oprukkende Spaanse leger tegen te houden liet men het meer weer vol water lopen.  Bron: J.J.M. de Jong

A6-A9-variant

Tussen de A6 en A9 wil men een dertien kilometer lange verbinding maken. Dit is nodig om de bereikbaarheid van Almere en Schiphol te kunnen verbeteren. Om het Naardermeer te sparen wil men een deel ondertunnelen. De eigenaar van het gebied, Natuurmonumenten, staat hier bijzonder kritisch tegenover.

Meer over deze A6-A9 variant kun je lezen op de regionale GEOlution Naarden.