Nationale parken

Nationale parken in Nederland

 1. Lauwersmeer Groningen
 2. Schiermonnikoog
 3. De Alde Feanen
 4. Drents-Friese Wold
 5. Dwingelderveld
 6. Beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
 7. De Weerribben
 8. Sallandse Heuvelrug
 9. Veluwezoom
 10. De Hoge Veluwe
 11. Utrechtse Heuvelrug
 12. Duinen van Texel
 13. Zuid-Kennemerland
 14. Oosterschelde Zeeland
 15. De Biesbosch
 16. De Zoom – Kalmthoutse Heide
 17. De Loonse en Drunense Duinen
 18. De Groote Peel
 19. De Maasduinen Limburg
 20. De Meinweg Limburg

Wat is een nationaal park?

Volgens de regels van het IUCN die dateren uit 1969 is een nationaal park een natuurgebied met een aaneengesloten oppervlakte van minstens 1000 hectare. In Nederland besloot de overheid in 1980 dat er een stelsel van Nationale parken opgericht diende te worden die zich zo goed mogelijk aan de regels van het IUCN moesten houden. Hiervoor werd het VCNP opgericht.

Wat is de functie van zo’n park?

De hoofdfunctie is natuurbehoud, de nevenfunctie is recreatief medegebruik zolang er maar geen schade aangericht word aan natuur en landschap.

Wat is het IUCN?

De naam staat voor International Union for Conservation of Nature and Natural Resources oftewel World Conservation Union. Het is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezig houdt met natuurbehoud en het verantwoord gebruik van natuurlijke middelen. Ruim 75 landen zijn bij deze organisatie aangesloten. [meer]

Wat is VCNP?

Het VCNP staat voor Voorlopige Commissie Nationale Parken dat in 1980 door de regering opgericht werd. Zij stelden een lijst samen met de op te richten nationale parken in Nederland. De deelnemende parken moesten aan de volgende definitie voldoen:

Een nationaal park is een aaneengesloten natuurgebied van tenminste 1000 hectare, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzonder landschappelijke gesteldheid en planten- en dierleven, waar tevens goede mogelijkheden zijn voor recreatief medegebruik.

Functies nationale parken volgens VCNP

 • natuurbescherming en ontwikkeling van natuur en landschap
 • natuurgerichte recreatie
 • natuureducatie en voorlichting
 • onderzoek

Belgie

In België heeft men onze definitie en werkwijze overgenomen bij het aanwijzen van Nationale parken.