Wat is natuur?

De Van Dale Online beschrijft dit woord “natuur” als volgt:

na·´tuur (de ~ (v.))


niet door de mens gewijzigde omgeving of omstandigheden

Wat betekent natuur voor GEOlution?

Daarnaast zie je een hele lijst (meer past niet op de pagina) met andere woorden waarin natuur voorkomt. Sommige daarvan hebben wel betrekking op GEOlution, sommige niet. Een natuurarts, natuurazijn en natuurbad treft u bij ons in geen geval aan. Maar natuurbehoud, natuurbeleidsplan en natuurbeschermingsgebied zijn woorden waar we wel mee uit de voeten kunnen.

Kortom: GEOlution is een natuurorganisatie. En om volledig te zijn, een online natuurorganisatie. Dat houdt het volgende in: een traditionele natuurorganisatie heeft een website als aanvulling op de natuuractiviteiten terwijl een natuurwebsite over het algemeen informatie over natuur verstrekt in de vorm van links en publicaties. GEOlution is een combinatie. De organisatie biedt een scala aan online natuurinformatie en verstuurt een digitale nieuwsbrief. Maar daarnaast maakt de organisatie zich sterk voor natuurgebieden, de bewustwording van natuurwaarden en doet veld activiteiten ter ondersteuning van deze online activiteiten.

De nadruk bij het online actie voeren is het vinden, maken en verspreiden van informatie aan een zo breed mogelijk publiek. Net zoals internet voor iedereen is (zo vanzelfsprekend als het tegenwoordig is…) moet ook natuur als vanzelfsprekend worden gezien voor en door iedereen. daarom beperken we ons niet tot promotie onder biologen en natuurliefhebbers, maar ook onder jongeren, ouderen, ambtenaren en zelfs komplete gezinnen. Natuur is voor iedereen toch? Vandaar dat u ons overal op internet tegenkomt…

Natuurbeleving

Natuurbeleving is, zoals het woord al zegt, iets dat we op onze eigen persoonlijke manier ervaren. Niemand zal je zeggen “dat beleef je verkeerd”.  [Lees verder]

Natuurbescherming

Natuurbescherming door een online natuurorganisatie als GEOlution neemt toch wel andere vormen aan dan we zijn gewend van traditionele organisaties.    [Lees verder]

Natuureducatie

Natuureducatie via internet is eenvoudig. Iedere natuurorganisatie of vereniging die een website heeft en iets vertelt over een dier, plant of gebied doet aan natuureducatie.   [Lees verder]

Natuurgeografie

Natuurgeografie is een term die veel door GEOlution word gebruikt. Natuur en geografie zijn twee zaken die veel met elkaar te maken hebben. GEOgrafie is de wetenschap die de aarde ‘geo’ beschrijft.   [Lees verder]

Natuurstudie

Natuurstudie. Het lijkt iets dat alleen door freaks en echte biologen in hart en nieren word gedaan. Maar nee, iedereen heeft in zijn leven minimaal een keer aan natuurstudie gedaan.   [Lees verder]

Natuurwetenschap

Natuurwetenschappen bestaan er in vele vormen: natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, (bio)chemie en bijvoorbeeld astronomie. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben alles met elkaar te maken.  [Lees verder]

Stadsnatuur

Natuur in de stad. Als je dat 150 jaar geleden zou hebben gezegd hadden mensen je vast en zeker voor gek verklaard. De filosofie was immers altijd dat natuur in dienst van de mens staat.   [Lees verder]