Natuur van A tot en met Z

  1. Wat is natuur?
  2. Past er ook natuur in huis en in mijn tuin?
  3. Waarom moeten we goed voor de natuur zorgen?
  4. Hoe bestudeer ik de natuur?
  5. Wat is natuurstudie?
  6. Zijn er natuurstudie hulpmiddelen?
  7. Hoe vind ik een natuurgebied?
  8. Hoe bescherm ik mezelf tegen natuurrampen?
  9. Knutselen met natuurlijke materialen

Speciaal voor de natuur in en rond Venlo hebben wij Natuurlijk-Venlo gemaakt.

Natuurgebieden

Natuurkalender

Al duizenden jaren vieren mensen speciale gebeurtenissen in de natuur. Een centrale rol hierin speelt de zon. De zon brengt immers licht en leven. Een speciaal feest is daarom het midzomer feest of zonnewende feest dat wereldwijd gevierd word. Logisch eigenlijk, want de zon speelt nog steeds, en steeds meer, een belangrijke rol in ons leven en de maatschappij. Jammer dat zo weinig mensen hun dankbaarheid voor het bestaan van de zon willen vieren. Een beetje dankbaarheid mag toch wel.

Naast het zonnewende feest zijn er meer feesten waarin de natuur een grote rol speelt. Een bescheiden overzicht vind je op de natuurkalender.

Natuurbeleving

Natuurbeleving is, zoals het woord al zegt, iets dat we op onze eigen persoonlijke manier ervaren. Niemand zal je zeggen “dat beleef je verkeerd”.  [Lees verder]

Natuurbescherming

Natuurbescherming door een online natuurorganisatie als GEOlution neemt toch wel andere vormen aan dan we zijn gewend van traditionele organisaties.    [Lees verder]

Gebieden Natura-2000

Natuureducatie

Natuureducatie via internet is eenvoudig. Iedere natuurorganisatie of vereniging die een website heeft en iets vertelt over een dier, plant of gebied doet aan natuureducatie.   [Lees verder]

Natuurgeografie

Natuurgeografie is een term die veel door GEOlution word gebruikt. Natuur en geografie zijn twee zaken die veel met elkaar te maken hebben. GEOgrafie is de wetenschap die de aarde ‘geo’ beschrijft.   [Lees verder]

Natuurstudie

Natuurstudie. Het lijkt iets dat alleen door freaks en echte biologen in hart en nieren word gedaan. Maar nee, iedereen heeft in zijn leven minimaal een keer aan natuurstudie gedaan.   [Lees verder]

Natuurwetenschap

Natuurwetenschappen bestaan er in vele vormen: natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, (bio)chemie en bijvoorbeeld astronomie. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben alles met elkaar te maken.  [Lees verder]

Stadsnatuur

Natuur in de stad. Als je dat 150 jaar geleden zou hebben gezegd hadden mensen je vast en zeker voor gek verklaard. De filosofie was immers altijd dat natuur in dienst van de mens staat.   [Lees verder]