Natuurbescherming

Natuurbescherming door een online natuurorganisatie als GEOlution neemt toch wel andere vormen aan dan we zijn gewend van traditionele organisaties. Onze organisatie zal geen grootschalige actie bij een natuurgebied organiseren, trekt niet naar Den Haag en ketent zich ook niet vast aan spoorlijnen of fabriekscomplexen. GEOlution’s uitgangspunt is om slechte ideeën tegen te gaan door nieuwe en misschien betere ideeën naar voren te dragen en hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak te zoeken.

Een andere manier van natuurbescherming is het verzamelen van relevante gegevens. Dit kunnen biologische en geografische gegevens zijn, maar ook historische en juridische. Dat is nou het mooie aan internet: je kunt bijna al deze zaken vrij eenvoudig vinden, mits je weet waar je zoeken moet. Deze gegevens worden in de vorm van deze website,  twitter en andere websites verspreid onder een breed publiek en vaak zitten daar ook mensen bij die wat met die gegevens kunnen.

De laatste vorm van natuurbescherming die GEOlution bedrijft is wellicht wat ongewoon, maar minstens zo effectief. Met een brede kennis van geografie, stedenbouw, biologie en inzicht in de plannen van de regio’s is het mogelijk om vrij realistische scenario’s voor de toekomst te bedenken. De kennis die hierdoor wordt opgedaan leidt uiteindelijk tot een toekomstvisie. Deze visie kan vervolgens worden gebruikt om toekomstige bedreigingen voor de natuur in kaart te brengen.

Zo’n kaart kan op verschillende manieren worden gebruikt. De belangrijkste voor GEOlution is dat je met een dergelijke visie draagvlak kan creëren voor plannen in de toekomst. tegen de tijd dat de bedreiging werkelijkheid wordt kan een groot deel van de discussie worden ingeperkt doordat dit deels al heeft plaatsgevonden. Een dergelijke proactieve wijze van actievoeren kan, mits dit door locale bestuurders wordt  gesteund, leiden tot een meerwaarde voor zowel mens als natuur. Proactief actievoeren is dus eigenlijk iets beschermen tegen een nog net niet dreigende toekomst.

Natuurgebieden

Natuurbescherming