Natuurgebied de Oostvaardersplassen

Natuurgebieden > Flevoland > Oostvaardersplassen

Zie ook: De Oostvaardersplassen

In beheer bij: Staatsbosbeheer

Het beste te bereiken via

Oppervlakte in ha.

Knaagsporen van een bever, iets wat je in dit gebied kunt aantreffen…

Welke dieren komen er in dit natuurgebied voor? Heb je hun sporen al gevonden? In de online Diersporengids kun je pootafdrukken, vraatsporen en nog veel meer sporen van dieren bekijken.

Weet je niet hoe dat moet? Kijk dan eens op de kids -pagina’s. Hier staat uitgebreid uitgelegd wat natuurstudie is.

Planten in dit landschap

Wintereik

Gevlekte dovenetel

Gewone salomonszegel

Grote veldbies

Lijsterbes

Meidoorn

Gele dovenetel

Sleedoorn

Ruwe berk

Welke dieren kom je tegen?

Wilde Eend

Haas

Havik

Konijn

Ree

Sperwer

Vos

Meer weten?

Stuwwallandschap
Vliegroutes
Zeearend
Vliegveld lelystad

Externe links

Ga naar de website van Staatsbosbeheer
Waarnemingen.nl
Vogelbescherming.nl
Externe informatieve website

Laat een bericht achter Reactie annuleren