Natuurgebied Vledderdiep

Dit natuurpark bij Nieuw Weerdinge bestaat pas een paar jaar. Het is aangelegd op de plaats waar vroeger de Aa Meanderde. Deze waterloop is rond 1960 gedempt en dankzij ruilverkaveling zijn de contouren van de slingerende loop helemaal verdwenen. Voor die tijd noemde men het de Tusschen Paarden Weiden.

Het is aangelegd als ecologische verbinding tussen de Hondsrug en Westerwolde. In het gebied zijn twee heuvels aangelegd vanwaaruit je kilometers ver kunt kijken.

In de vroege ochtend zie je er gegarandeerd reeën. Aan de vossenkeutels te zien komen er dagelijks vossen.