Natuurkalender

Midwinter

20 december, de zon bereikt haar laagste stand. Dit moment noemen we ook wel zonnewende en werd al in de steentijd door mensen als belangrijk ervaren. Het was het moment van de laatste oogst en de tijd dat het tijd voor de doden was om naar huis te gaan.

In veel Europese landen is de naam van dit feest  min of meer behouden gebleven. Joel, of Yule stamt mogelijk af van het oude Indo-europese woord Kwel, dat draaien betekende. Een oud gebruik is om in deze tijd bewegende dingen stil te leggen en ze daarna weer aan het draaien te brengen. Het Midwinterfeest luid het nieuwe jaar in.

Een bijzonder uitgebreide pagina over de winterfeesten vind je op beleven.org

Lentebegin

1/2 februari

Staat in het teken van nieuwe ideeën, inspiratie

Lentefeest

Geweid aan Asjera, de bosgodin.

Midlente

21 maart

Staat in het teken van het nieuwe leven, de jeugd

Zomerbegin

1 mei

In het teken van vruchtbaarheid

Zomerfeest

17 mei

Gezondheid.

Midzomer

21 juni

Zonnewende of  St.Jansfeest op 24 juni, staat in het teken van de zon, de groeikracht van de natuur.

Zonnefeest

23 juli

Staat in het teken van de liefde

Herfstbegin

2 augustus

Wijsheid

Herfstfeest

23 september

Het oogstfeest, Staat voor balans en evenwicht

Durga Puja

Balans, evenwicht

Winterbegin

1 november

Staat in het teken van de dood

Lichtfeest

Vruchtbaarheid, licht, gezondheid